งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Charter 11 1 Chapter 11 ระบบปฏิบัติการ Operation System : OS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Charter 11 1 Chapter 11 ระบบปฏิบัติการ Operation System : OS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Charter 11 1 Chapter 11 ระบบปฏิบัติการ Operation System : OS

2 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 2 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมที่มีการทำงานใกล้ชิดกับฮาร์ดแวร์มากที่สุดโดยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้กับฮาร์ดแวร์ OS

3 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 3 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) Hardware Operation System User Application Program

4 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 4 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 หน้าที่ คือ 1. ทำหน้าที่ควบคุมและจัดการทรัพยากรต่างๆ ในระบบ คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้ 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้

5 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 5 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) ภายใน OS ประกอบด้วย เคอร์เนล (Kernal) หรือ ซุปเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ OS ทำหน้าที่ควบคุมและจัดการการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในเครื่อง เคอร์เนลจะถูกโหลดเข้ามาอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องและอยู่ไปจนกว่าจะปิดเครื่อง

6 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 6 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 1. การบูตระบบ (System Boot) 2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) 3. การจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากรภายในระบบ (Manage Computer Resource) 4. การจัดการระบบไฟล์ (Managing Files System) 5. ตรวจสอบข้อผิดพลาดและขัดจังหวะการทำงานของ โปรแกรม (Error Detection and Interrupt Handing)

7 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 7 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) การบูตระบบ 1. โปรแกรมตรวจสอบตัวเอง (Self-test-Routine) 2. ตัวปลุกเครื่อง (Bootstrap loader หรือ Boot routine) 3. ดีไวซ์ไดรฟ์เวอร์ (Device Driver) 4. ควบคุมการทำงานของเครื่อง

8 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 8 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 1. ส่วนติดต่อโดยผ่านทางคำสั่ง (Command-Driven Interface) 2. ส่วนติดต่อโดยผ่านทางภาพกราฟฟิก (Graphic-User Interface : GUI)

9 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 9 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) การจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากรภายในระบบ OS จะทำหน้าที่ติดต่อและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral Device) ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นตามความต้องการของผู้ใช้และโปรแกรมที่ทำงานอยู่

10 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 1010 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) การจัดการระบบไฟล์ OS จะทำหน้าที่จัดการไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลายชนิด เช่น ฮาร์ดดิสก์ , เทป ฯลฯ โดยเป็นตัวกลางให้ผู้ใช้สามารถออกคำสั่งจัดการไฟล์ตามที่ต้องการ เช่น การสร้างไฟล์ , การลบไฟล์ , การเปลี่ยนชื่อไฟล์ เป็นต้น ให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น

11 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 1111 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) ตรวจสอบข้อผิดพลาดและขัดจังหวะการทำงานของโปรแกรม OS จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ นอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่ขัดจังหวะการทำงาน (Interrupt) ของโปรแกรมต่างๆ เพื่อการทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ

12 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 1212 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) ประเภทของ OS แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ 1. OS สำหรับเครื่องพีซี 2. OS สำหรับเครื่องขนาดใหญ่

13 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 1313 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) OS สำหรับเครื่องพีซี 1. ดอส (DOS) 2. วินโดว์ (Windows) 3. วินโดว์เอ็นที (WindowsNT) 4. แมคอินทอสโอเอส (Macintosh OS) 5. โอเอสทู (OS2) 6. ลีนุกซ์ (LINUX) 7. ยูนิกส์ (UNIX) 8. เน็ตแวร์ (NetWare)

14 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 1414 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) ส่วนประกอบของ DOS 1. ROM-BIOS 2. Boot Record 3. MSDOS.SYS 4. IO.SYS 5. COMMAND.COM 6. External Command

15 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 1515 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) OS สำหรับเครื่องขนาดใหญ่ ลักษณะของ OS ประเภท 1. มัลติโปรแกรมมิ่ง (Multi-Programming) - มัลติทาสกิง (Multi-Tasking) - มัลติโปรเซสซิ่ง (Multi-Processing) 2. การแบ่งเวลาการใช้งานซีพียู (Time Sharing) - Multi-User 3. การจัดแบ่งเนื้อที่หน่วยความจำ - แบบคงที่ (Fix Partition) - แบบเสมือน (Virtual) - แบบแปรเปลี่ยน (Dynamic)

16 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 1616 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) OS สำหรับเครื่องพีซี 1. ดอส (DOS) 2. วินโดว์ (Windows) 3. วินโดว์เอ็นที (WindowsNT) 4. แมคอินทอสโอเอส (Macintosh OS) 5. โอเอสทู (OS2) 6. ลีนุกซ์ (LINUX) 7. ยูนิกส์ (UNIX) 8. เน็ตแวร์ (NetWare)

17 ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
Charter 11 1717 ระบบปฏิบัติการ (Operation System) ส่วนประกอบของ DOS 1. ROM-BIOS 2. Boot Record 3. MSDOS.SYS 4. IO.SYS 5. COMMAND.COM 6. External Command


ดาวน์โหลด ppt Charter 11 1 Chapter 11 ระบบปฏิบัติการ Operation System : OS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google