งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
รายงาน เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ จัดทำโดย ด.ญ.อภิญญา สุทธิวราภิรักษ์ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 5 เสนอ อ.ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 การนำเสนอข้อมูล ด้วยกราฟ

3 นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
ความสามารถเด่นของโปรแกรม Excel ประการหนึ่งก็คือ การนำข้อมูลมาสร้างกราฟ โดยมีรูปแบบของกราฟให้เลือกใช้อย่างมากมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างมีข้อมูลดังนี้

4 นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
จากตัวอย่างนี้ ต้องการสร้างกราฟด้วยโปรแกรม Excel ซึ่งมีวิธีการดังนี้ ทำแถบสีคลุมข้อมูลที่ต้องการนำไปสร้างกราฟ (จากตัวอย่าง คือข้อมูลในเซลล์ A2 - E5) เลือกคำสั่ง Insert, Chart ปรากฏกรอบโต้ตอบในการสร้างกราฟ ที่เรียกว่า "Chart Wizard" ซึ่งมี 4 ขั้นตอน โดย Chart Wizard ขั้นตอนที่ 1 ให้เลือกประเภทของกราฟที่ต้องการ

5 นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

6 นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
เมื่อเลือก <Next> จะปรากฏกรอบโต้ตอบขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ กรอบโต้ตอบขั้นตอนที่ 2 แสดงช่วงข้อมูลที่ต้องการนำมาสร้างกราฟ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้โดยคลิกในรายการ Data Range และยังเป็นส่วนที่จะระบุว่าข้อมูลจากส่วนใดของตารางที่จะนำมาแสดงผลเป็นแกน X และแกน Y โดยคลิกเลือกจากรายการ Series in:

7 นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
เมื่อกำหนดช่วงข้อมูลและการใช้แกนข้อมูลได้แล้วก็คลิกปุ่ม <Next> เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3

8 นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
ขั้นตอนที่ 3 มีรายการย่อยให้เลือก 6 รายการ Titles กำหนดคำอธิบายกราฟและแกน การพิมพ์ข้อมูลในหัวเรื่องและส่วนกำกับแกน มีวิธีการดังนี้ 1) เลื่อน Mouse Pointer ไปยังกรอบสี่เหลี่ยมของรายการที่ต้องการ 2) Click เมาส์ 1 ครั้งจะปรากฏตัวกระพริบภายในกรอบสี่เหลี่ยม 3) พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

9 นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
Axes การแสดงผลแกนของกราฟ Gridlines การแสดงเส้นนำกราฟ Legend การแสดงตัวชี้กราฟ Data Labels การแสดงค่าของกราฟ Data Table การแสดงตารางข้อมูล เมื่อกำหนดค่าต่างๆ แล้วจึงคลิกปุ่ม <Next> เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเลือกว่าจะนำเสนอกราฟใน Sheet ปัจจุบัน หรือนำเสนอใน Sheet ใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแนะนำให้เลือก As New Sheet

10 นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
ที่มา : m/excel/0058.html

11 จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google