งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสร้างสารบัญตารางอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสร้างสารบัญตารางอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสร้างสารบัญตารางอัตโนมัติ

2 1. การสร้างตารางอัตโนมัติ

3 1.1 เลือกเมนู เพื่อทำการสร้างตาราง

4 1.2 เลือกจำนวนคอลัมน์และแถวที่ต้องการจะสร้าง

5 1.3 ตารางจะปรากฏขึ้นมาในเอกสารดังรูป

6 1.4 คลิกที่ปุ่มในกรอบสีแดงดังรูป เพื่อเลือกทั้งตาราง

7 1.5 เลือกเมนูตามกรอบสีแดง แทรก => การอ้างอิง => คำอธิบายเฉพาะ
2 3

8 1.6 คลิกไปที่ “สร้างป้ายชื่อ”

9 1.7 ตั้งชื่อของตาราง ในที่นี้ใช้คำว่า “ตารางที่”

10 1.8 เมื่อตั้งชื่อของตารางแล้ว กดตกลง

11 1.9 ชื่อตารางจะปรากฏขึ้น

12 1.10 ผู้ใช้พิมพ์ชื่อของตารางและจะได้ชื่อตารางที่ถูกต้อง เพื่อที่สามารถนำไปสร้างสารบัญตารางอัตโนมัติได้

13 1.11 คลิกเลือกสไตล์ไฟล์ที่เหมาะสมในที่นี้คือ “ KU ภาพที่/ภาพผนวกที่/ตารางที่/ตารางผนวกที่ ”

14 1.12 ผู้ใช้จะได้ชื่อตารางที่ถูกต้องตามสไตล์ไฟล์

15 1.13 ตารางต่อไป ทำตามขั้นตอนเหมือนในการสร้างตารางอันแรก แต่ไม่จำเป็นต้องสร้างป้ายชื่อในขั้นตอนที่ 7 ผู้ใช้สามารถกด “ตกลง”ได้เลย

16 2. การสร้างสารบัญตารางอัตโนมัติ

17 2.1 กำหนดหน้าสารบัญตารางขึ้นมาใหม่

18 2.2 เลือกเมนู แทรก => การอ้างอิง => ดัชนีและตาราง (ตามลำดับ)
1 2 3

19 2.3 1) เลือกเมนู “สารบัญภาพ” 2) เลือกเมนู ป้ายชื่อคำอธิบายเฉพาะ (คือชื่อตารางที่เราสร้าง) 3) เลือกรูปแบบของสารบัญ 1 3 2

20 2.4 สารบัญตารางจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ

21 2.5 ปรับแต่งให้สวยงามด้วยสไตล์ไฟล์ และต้องตรงตามรูปแบบของคู่มือวิทยานิพนธ์


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสร้างสารบัญตารางอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google