งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานของ Microsoft Office Excel โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานของ Microsoft Office Excel โดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานของ Microsoft Office Excel โดย
รายงาน เรื่อง พื้นฐานของ Microsoft Office Excel โดย ด.ช.นักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 7 เสนอ อ.ภานุมาศ ชาติทองแดง

2 พื้นฐาน Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมที่สำคัญตัวหนึ่งของชุด Microsoft Office นักบัญชีทั่วโลกอยู่จักโปรแกรมตัวนี้ดี เนื่องจากเป็นโปรแกรมด้านการคำนวณในลักษณะตาราง หรือ sheet ที่มีประสิทธิภาพมากตัวหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมทางด้านบัญชีหลาย ๆ โปรแกรมที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล (link) มายัง MS Excel โดยตรงอีกด้วย ดังนั้น Microsoft Excel จึงเป็นโปรแกรมที่น่าเรียนรู้อีกโปรแกรมหนึ่งเช่นกัน

3 ส่วนประกอบหลัก 1. Row - แนวนอน จะเริ่มต้นจาก row 1 ถึง 65536
2. Coloumn - แนวตั้ง จะเริ่มต้นจาก A ถึง IV (การเริ่ม Column จะนับจาก A, B, C,. ถึง Z และจากนั้นจะเป็น AA, AB, AC... 3. Cell - จุดตัดของ Column กับ Row (เพื่อใช้เรียกตำแหน่งของข้อมูล) 4. Workbook - ประกอบด้วย sheet แต่ละหน้า จากภาพ ให้สังเกตุ ส่วนล่างจะเห็นคำว่า sheet1,shee2,shee3

4 ส่วนประกอบของเมนูหลัก 1
ส่วนประกอบของเมนูหลัก 1. เมนู New - ใช้สำหรับเปิด sheet ใหม่ ถ้าคุณคลิกที่ไอคอน New โปรแกรมจะเปิดหน้าว่างๆให้ แต่ถ้าคุณคลิกที่เมนู File เลือก New คุณจะเห็นแบบฟอร์ม(Template) 2. เมนู Open - ใช้สำหรับเปิด sheet เก่า หรือ sheet ที่เคยบันทึกไว้แล้ว เพื่อนำมาแก้ไข 3. เมนู Save - ใช้สำหรับบันทึก sheet ถ้า Save as จะหมายถึงบันทึกในอีกชื่อหนึ่ง(ถ้าเปิดไฟล์ใหม่ การเรียกคำสั่ง Save จะเป็นการ Save as ทุกครั้ง) 4. เมนู Close - ใช้สำหรับปิด sheet ปัจจุบันที่ทำงานอยู่ (ถ้าคุณพยายามปิดไฟล์โดย ไม่ได้ Save โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเตือนคุณว่ายังมีไฟล์ที่ยังไม่ Save เพื่อให้คุณกลับไป Save ก่อน) 5. คำสั่งบางคำสั่งสามารถคลิกผ่านไอคอนดังภาพตัวอย่างบางส่วน ด้านล่างนี้

5 1 แทนคำสั่ง New 2 แทนคำสั่ง Open 3 แทนคำสั่ง Save 4 แทนคำสั่ง Print 5 แทนคำสั่ง Print Preview (ดูผลงานก่อนสั่งพิมพ์)

6 Toolbars Toolbars คือบาร์ที่ประกอบด้วยไอคอนต่าง ๆ ซึ่งช่วยทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น การใช้งานส่วนใหญ่ก็เพียงแต่คลิกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกไอคอนคำสั่งที่ต้องการ... Toolbars มี 2 ประเภทคือ 1. Standard Toolbars - Toolbars ที่ใช้สำหรับเปิด ปิด และบันทึกไฟล์เป็นหลัก

7 2. Formatting Toolbars - Toolbars ที่ใช้สำหรับจัดรูปตัวเลข ตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง รวมทั้งการใส่ คอมม่า เป็นหลัก ถ้า Toolbars อันใดอันหนึ่งขาดหายไป หรือต้องการเพิ่ม Toolbars อื่นๆ สามารถเข้าไปเพิ่มเติมได้ดังนี้ (เหมือนกับ Microsoft Office Word) 1. คลิกเมนู View 2. เลือกเมนูย่อย Toolbars 3. คลิกเลือกประเภทของ Toolbars ที่ต้องการ (ถ้ามีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อ Toolbars ใดแสดงว่าถูกแสดงที่หน้าจอแล้ว)


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานของ Microsoft Office Excel โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google