งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ ๒ กันยายน ๕๖ ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๕๗. อำเภอจำนวน นักศึกษา เมือง 6 เขาย้อย 4 หนองหญ้าปล้อง 4 ชะอำ 5 ท่ายาง 6 บ้านลาด 6 บ้านแหลม 5 แก่งกระจาน 4 รวม 40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ ๒ กันยายน ๕๖ ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๕๗. อำเภอจำนวน นักศึกษา เมือง 6 เขาย้อย 4 หนองหญ้าปล้อง 4 ชะอำ 5 ท่ายาง 6 บ้านลาด 6 บ้านแหลม 5 แก่งกระจาน 4 รวม 40."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ ๒ กันยายน ๕๖ ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๕๗

2 อำเภอจำนวน นักศึกษา เมือง 6 เขาย้อย 4 หนองหญ้าปล้อง 4 ชะอำ 5 ท่ายาง 6 บ้านลาด 6 บ้านแหลม 5 แก่งกระจาน 4 รวม 40

3 การดำเนินการ  ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  จัดงบสำหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อำเภอละ 20,000 บาท  ฝึกปฏิบัติงานในชุมชน  ทำโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง ( กันงบประมาณสำหรับทำโครงการ 20,000 บาทต่อ อำเภอ )

4 ข้อตกลง เมื่อกลับมาทำงาน  ช่วงแรก ให้ทำงานบนโรงพยาบาลเพื่อฝึกให้ พร้อมสำหรับการออกไปอยู่ รพ. สต. ก่อน อีก ประมาณ 6 เดือน แล้วแต่ความสามารถของ บุคคล  ขอให้น้องที่ฝึกงานอำเภอไหน ทำงานอำเภอ นั้นก่อน


ดาวน์โหลด ppt วันที่ ๒ กันยายน ๕๖ ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๕๗. อำเภอจำนวน นักศึกษา เมือง 6 เขาย้อย 4 หนองหญ้าปล้อง 4 ชะอำ 5 ท่ายาง 6 บ้านลาด 6 บ้านแหลม 5 แก่งกระจาน 4 รวม 40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google