งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน = สถาบันทางสุขภาพที่สำคัญที่สุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน = สถาบันทางสุขภาพที่สำคัญที่สุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน = สถาบันทางสุขภาพที่สำคัญที่สุด
ประเวศ วะสี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

2 21st Century Health Profession Education
รพช. บริบาล บ่มเพาะ คนที่มีหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ คนที่รู้จักแผ่นดินไทย คนที่เข้าใจระบบ เหมาะเป็นที่พัฒนาคน 21st Century Health Profession Education

3 ( System-oriented แทนการเอาเทคนิคเป็นตัวตั้ง )
รพช. กับ มหาวิทยาลัย ฝึกอบรมคนตามที่ รพช. รพ.สต. ต้องการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งนักศึกษาไปฝึกงานภาคปฏิบัติที่ รพช. ( System-oriented แทนการเอาเทคนิคเป็นตัวตั้ง )

4 สนับสนุนความคิดริเริ่มอย่างหลากหลาย
ของ รพช. สปสช. มูลนิธิแพทย์ชนบท สสส. ชมรมแพทย์ชนบท สวรส. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพของมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการของเครือข่าย

5 การประชุมเครือข่าย รพช. กับการพัฒนา สื่อสาร... Newsletter รายเดือน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานโยบาย องค์ประกอบ ผู้ปฏิบัติ รพช. ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย สสจ. ผู้ตรวจ, รองปลัด คณะกรรมการพัฒนากำลังคน ผู้บริหารและนโยบาย ฝ่ายสนับสนุนการเงิน สปสช. สสส. ข้อมูล ศูนย์ประสานงาน จัดประชุม สื่อสาร... Newsletter รายเดือน


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน = สถาบันทางสุขภาพที่สำคัญที่สุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google