งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Playground Project สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Playground Project สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Playground Project สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

2 สนามเด็กเล่นไม่เพียงพอ
Rust = sa-nim

3 อุปกรณ์สนามเด็กเล่นใหม่
สำหรับ ศูนย์บ้านท่าแดง ศูนบ้านคล้า ศูนย์บ้านชึม สำหรับ ศูนย์บ้านวัดวังน้ำ ศูนย์บ้านท่าแดง ศูนย์บ้านชึม สำหรับ ศูนย์บ้านท่าแดง ศูนย์บ้านชึม ศูนบ้านคล้า สำหรับ ศูนย์บ้านสัมฤทธิ์ ศูนบ้านคล้า Row ja tam kruang len mai lai yang Whittayalai gan acheep phimai cheum leg hai row lao Assasamak ja chooai yep saipan, dtat yang, tam tasii, lao gaw threyam sanam deg len lah hai kruang gow blod pai

4 กำแพงล้อยาง (3 ตัว) 200 ฃม 13 ฃม 3” 9.5 ฃม 54 ฃม 9 ฃม 16 ฃม 16.2 ฃม
20.6 ฃม 105 ฃม 200 ฃม 54 ฃม 13 ฃม 9.5 ฃม 16.2 ฃม 75° 100 ฃม 80 ฃม สูง 9 ฃม 16 ฃม 3” Dek lek yang mai me kruang dtai (climb) dai

5 ชิงช้า (1 ตัว) ศูนย์บ้านท่าแดง และ ศูนย์บ้านชึม มีเหล็กทรงกลมแลว ศูนบ้านคล้า ไม่มีอะไร ศูนย์บ้านท่าแดง มี 3 ที่นั่ง ศูนย์บ้านชึม มี 5 ที่นั่ง 50 ฃม 170 ฃม 130 ฃม 30 ฃม 120 ฃม 3” 20 ฃม 50 ฃม 50 ฃม

6 เต่าทอง (4 ตัว) 110 ฃม 80 ฃม 54 ฃม 8 ฃม 13 ฃม 70 ฃม 9 ฃม 21 ฃม

7 กุ้งสามตัว (3 ตัว) ไม่เกิน 81 ซม. ให้เด็กผ่านหลุม

8 Safety First! ช่องว่างจะต้องเกิน 23 ซม.หรือ น้อยกว่า 9 ซม.

9 Safety First! ช่องควรจะน้อยกว่า 43 ซม. หรือมากกว่า 71 ซม.

10 Safety First! ควรใช้ดินกลบทางเดินเพื่อไม่ให้เด็กสดุดล้ม

11 Safety First ใส่ครึ่งหนึ่งอยู่ใต้พื้นดิน

12 Safety First - การจัดวางเครื่องเล่น

13 แรงงาน วิทยาลัยอาชีพพิมาย จำนวนนักเรียน 22 คน
วิทยาลัยอาชีพพิมาย จำนวนนักเรียน 22 คน อาสาสมัครหมู่บ้าน ศูนย์และ ๕ คน (ทั้งหมด ๒๕ คน)

14 กำหนดเวลา วันจันทร์ - 4 วันอังคาร - 5 วันพุธ - 6 วันพฤหัส - 7
วันศุกร์ - 8 วันจันทร์ - 11 ทุกคนมาอบต. การฝึกอบรม 9:00 – พิธีเปิด 9:30 – 10:15 – คำอธิบายของโครงการและความปลอดภัย10:15 – 10:30 - อาหารว่าง 10:30 – 12:00 – นายดำรงค์แสดง PowerPoint 12:00 – 13:00 – อาหารกลางวัน – (อบต.) 13:00 – 16:00 – การฝึกปฏิบัติสร้าง (เย็บสายพาน ตัดยาง ติดที่นั่งที่ชิงช้า) หยุด ๑ วัน ทุกคนมา อบต. 9:00 – 12:00 กลุ่ม1: ทำทาสีที่เหล็กเที่ยวแรก กลุ่ม 2: ตัดยาง กลุ่ม 3: เย็บสายพานเป็นรูปตาข่าย 12:00 อาหารกลางวัน (อบต.) 13:00 – 16:00 กลุ่ม3: เย็บสายพานเป็นรูปตาข่าย ***ส่งยางไปศูนย์ ทุกคนมา อบต. ตอนเช้า 9:00 – 12:00 – เย็บสายพานเป็นรูปตาข่าย ทำทาสีที่เหล็กครั้งที่สอง เตรียมสนามเด็กเล่น (ทุกคนกลับไปศูนย์) **** วัสดุ กรุณาเตรียมเครื่องวัด เสียม และ พลั่ว ทุกคนไปศูนย์ ใส่ทราย และ เตรียมสนามเด็กเล่น (ไปศูนย์) ใส่ทราย และ เตรียมสนามเด็กเล่น ติดสายพานที่เหล็ก 12:00 อาหารกลางวัน เพิ่มปูนซีเมนต์เพื่อขาของเครื่อง ส่งมอบเครื่องเล่นที่ศูนย์ กลุ่ม 1: 5 คน (ศูนย์ละ 1 คน) กลุ่ม 2: 10 คน (ศูนย์ละ 2 คน) กลุ่ม 3: 10 คน (ศูนย์ละ 2 คน)

15 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt Playground Project สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google