งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2 นโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3. การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ จะต้องมีการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการข่าวเชิงรุก นโยบาย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557

3 นโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 5. การแก้ไขปัญหาก่อการร้ายและอาชญากรรมเฉพาะทาง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 6. การรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมเรียกร้อง ยึดมั่นภายใต้กรอบกฎหมายตามหลักสากลในการ ปฏิบัติงาน นโยบาย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557

4 นโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
7. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8. การดูแลนักท่องเที่ยว 9. การทำงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จะต้องมีการแสวงหา ความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือประชนในพื้นที่ 10. งานด้านการจราจร จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อตำรวจจราจร นโยบาย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557


ดาวน์โหลด ppt วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google