งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. กิจกรรมการสร้างกระแสของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. กิจกรรมการสร้างกระแสของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. กิจกรรมการสร้างกระแสของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2 สาธิตการป้อนนมแม่ด้วยถ้วย

3 ชักชวนเข้ากลุ่มคุณแม่อาสา (แม่ที่ให้นมแม่สำเร็จ จะภูมิใจในความเป็นแม่และยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมคุณแม่อาสาด้วยความเต็มใจ)

4 เยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอดในค่ายตากสิน

5 3.การสร้างปัจจัยเอื้อ เยี่ยมบ้านแม่หลังคลอด ช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อมีปัญหาเร่งด่วน ส่งต่อ แม่หลังคลอดที่มีปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อแกนนำนมแม่ของโรงพยาบาล ในกรณีที่มีปัญหาซับซ้อน เส้นทางติดต่อเมื่อมีปัญหา ปรึกษาทางโทรศัพท์คลินิกนมแม่ ได้ตลอด 24 ช.ม. วางแผน ในการสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กแรกเกิด(DAY CARE) โดยแม่ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่(บีบเก็บตุนนมมาพร้อมส่งลูกมายัง DAY CAREเมื่อต้องทำงานนอกบ้าน

6 เยี่ยมหลังคลอดในครอบครัวของกองทัพเรือ

7 ปัจจัยเอื้อ........เยี่ยมบ้านเมื่อมีปัญหาเร่งด่วน
ลิ้นติดดูดนมแม่ไม่ได้ ไม่แน่ใจนมแม่พอ?

8 ปัจจัยเอื้อ....พบผู้บริหารเตรียมเปิด DAY CARE

9 ติดประกาศสายด่วนนมแม่......ในชุมชนต่างๆ
เส้นทางติดต่อเมื่อมีปัญหา ปรึกษาทางโทรศัพท์คลินิกนมแม่ ได้ตลอด 24 ช.ม.

10 ของมาอาสากลุ่มนมแม่ สมาคมภริยาทหารเรือ
กิจกรรม/ผลงานในปี 2548 ของมาอาสากลุ่มนมแม่ สมาคมภริยาทหารเรือ


ดาวน์โหลด ppt 2. กิจกรรมการสร้างกระแสของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google