งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณกานดา นิลฉวี นำเสนอกิจกรรมกลุ่มแม่อาสา ค่ายตากสิน ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า 18 มิ.ย.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณกานดา นิลฉวี นำเสนอกิจกรรมกลุ่มแม่อาสา ค่ายตากสิน ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า 18 มิ.ย.2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณกานดา นิลฉวี นำเสนอกิจกรรมกลุ่มแม่อาสา ค่ายตากสิน ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า 18 มิ.ย.2548

2 การถอดบทเรียนการเกิดขึ้นของแม่อาสากลุ่มนมแม่
5 ต.ค ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเกียรติ ในการเข้าร่วมวิจัยของ ส.ส.ส. เพื่อศึกษาการเกิดขึ้นของแม่อาสากลุ่มนมแม่ ของ จ.จันทบุรี ถอดบทเรียนกับศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 6 ม,ค.50

3 ร.ท.วิทยา งามการ นำเสนอแนวทางการก่อตั้งแม่อาสาในกองพัน ทหารราบที่ 2 ฯ ค่ายตากสิน ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ กทม. เมื่อ 30 ก.ค.2548

4 กิจกรรมเสวนา

5 ถ่ายภาพกับคุณลอร่า กลุ่มนมแม่

6 ตัวแทน กลุ่มแม่อาสาค่ายตากสิน รวบรวมขวดเก็บตุน น้ำนมแม่มอบให้แก่พ. ญ
ตัวแทน กลุ่มแม่อาสาค่ายตากสิน รวบรวมขวดเก็บตุน น้ำนมแม่มอบให้แก่พ.ญ.สุภรณ์ สมหล่อ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม

7 ผลงานของแม่อาสากลุ่มนมแม่ในปี2549
1. การรณรงค์การสร้างเครือข่ายแม่อาสา ในชุมชน5 สถานีอนามัย ใน เขต อ.เมือง จ. จันทบุรี สอ.ท่าช้าง จันทนิมิต เกาะขวาง หนองบัว คลองนารายณ์ 2. นำเสนอผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการก่อตั้งแม่อาสาให้แก่บุคลากรสาธารณสุข 11โรงพยาบาลชุมชน ใน จ. จันทบุรี รพ.สิริเวช ร.พ. กรุงเทพพัทยา 15 พ.ค. , พ.ค.2549

8 คุณมยุราโภชะเจริญ สาธิตการป้อนนมด้วยถ้วยที่สถานีอนามัย ต. ท่าช้าง จ
คุณมยุราโภชะเจริญ สาธิตการป้อนนมด้วยถ้วยที่สถานีอนามัย ต. ท่าช้าง จ. จันทบุรี

9 “บรรยายสรุปบนเวที ทำไมต้องนมแม่”ที่สถานีอนามัย ต. ท่าช้าง จ. จันทบุรี

10 คุณกานดา นิลฉวี ให้คำแนะนำประโยชน์ของนมแม่ กับแม่หลังคลอดที่สถานีอนามัย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี


ดาวน์โหลด ppt คุณกานดา นิลฉวี นำเสนอกิจกรรมกลุ่มแม่อาสา ค่ายตากสิน ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า 18 มิ.ย.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google