งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์

2 สถานบริการด้านสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง สถานีอนามัย แห่ง สาธารณสุขชุมชน 5 แห่ง

3 จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 รับนโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

4 การดำเนินงาน โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์
การดำเนินงาน โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานบริการ รพ.สายสัมพันธ์แม่ลูก รพ.ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย คลินิกนมแม่ รพ.อุตรดิตถ์ 2538,2547 2543 2542 รพ.พิชัย 2539 2547 รพ. ทองแสนขัน รพ. ตรอน รพ. ลับแล รพ. ท่าปลา รพ. น้ำปาด รพ. ฟากท่า รพ. บ้านโคก

5 ตัวชี้วัดด้านสุขภาวะแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ตัวชี้วัดด้านสุขภาวะแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ข้อมูล เป้าหมาย ระดับที่ปฏิบัติได้ 1. ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 30 : พันการเกิดมีชีพ 21.9 : พันการเกิดมีชีพ 2. ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม < 7 % 7.7 % 3. อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนออกจาก โรงพยาบาล 100 % 98.7 % 4. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน > 25 % 10.6 % 5. เด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย 90 % 99.56 %

6 การมีส่วนร่วมของชุมชน
- ชมรมแม่อาสา/ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - ชมรมดวงใจพ่อแม่ - รพ.อุตรดิตถ์ ธ.ค สมาชิก คน - สถานีอนามัยบ้านท่า พ.ค สมาชิก คน - โรงพยาบาลพิชัย มิ.ย สมาชิก คน เครือข่าย เครือข่าย

7 การจัดกิจกรรม สัปดาห์นมแม่ปี 2550 วันที่ 1-7 สิงหาคม 2550

8 คือหยดแรกของสายใยรัก แห่งครอบครัว
คำขวัญ นมแม่ คือหยดแรกของสายใยรัก แห่งครอบครัว

9

10 บอร์ดนิทรรศการ

11 ประกวดสุดยอดคุณแม่ 23 ท่าน


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google