งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างดีๆ ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ของ จ.จันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างดีๆ ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ของ จ.จันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างดีๆ..........ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ของ จ.จันทบุรี
ตัวอย่างดีๆ ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ของ จ.จันทบุรี วาสนา งามการ

2 การก่อตั้งแม่อาสากลุ่มนมแม่
กลยุทธ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

3 แม่อาสากลุ่มนมแม่สมาคมภริยาทหารเรือ(ค่ายตากสิน)
ในโครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง

4 ทำไมวันนี้.......ทหารต้องมามีบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
กระทรวงสาธารณสุข องค์กรเดียวไม่สามารถทำได้ ต้องใช้พลังขับเคลื่อน กองทัพเรือ องค์กรตัวอย่าง

5 นมแม่ ต่าง..........จาก นมผง อย่างไร
นมแม่ ต่าง จาก นมผง อย่างไร เรารู้ ปัญหา แม่ทำงานนอกบ้านในปี 2549 66.67% ภาระงานในโรงพยาบาลไม่ใช่นมแม่อย่างเดียว เขาเหล่านั้นไม่รู้เท่าทัน บริษัทนม กลยุทธ์การตลาดที่ก้าวล้ำนำหน้า อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด.... ที่ประกันสังคม ร้านมุมเด็ก

6 กลยุทธ์ของการทำงานที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสังคมที่เปลี่ยนไป
บันไดขั้นที่ คือ การสร้างกลุ่มสนับสนุนแม่ในชุมชนเมื่อแม่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล แม่อาสากลุ่มนมแม่สมาคมภริยาทหารเรือ

7 กลวิธีการสร้างแม่อาสากลุ่มนมแม่
บุคลากรด้านสาธารณสุข ในโรงพยาบาล จากผู้ที่มารับบริการที่คลินิกปรึกษาปัญหานมแม่ จากวิถีชีวิตครอบครัว ที่มาของแม่อาสากลุ่มนมสมาคมภริยาทหารเรือ (แม่ค่ายตากสิน) ที่หมวดขนส่ง กองพันทหารราบที่ 2 ต.ค.2547

8 กิจกรรม แม่อาสากลุ่มนมแม่ สมาคมภริยาทหารเรือ (ค่ายตากสิน)

9 กิจกรรม แม่อาสากลุ่มนมแม่ สมาคมภริยาทหารเรือ (ค่ายตากสิน)

10 จุดกำเนิดแม่อาสากลุ่มนมแม่สมาคมภริยาทหารเรือ
เริ่มต้นที่หมวดขนส่ง กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี สนับสนุนโครงการโดย คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และได้ก่อตั้ง “ โครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง”


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างดีๆ ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ของ จ.จันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google