งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่
โดยคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10 จังหวัดเชียงใหม่

2 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีที่สุดของมนุษย์และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนที่พึงได้รับ

3 น้ำนมแม่ อาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูก เป็น อาหารกาย อาหารสมอง และอาหารใจ อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน ย่อยง่าย สะอาด ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ

4 คลินิกนมแม่ได้เข้าร่วมดำเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

5 สาเหตุ ทารกที่คลอดในระหว่างที่มารดาเป็นผู้ต้องขังไม่ได้รับนมแม่เป็นอาหารอย่างเดียวใน 6 เดือนแรก
แม่ขาดความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ดี ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่ต้องไปฝึกงานอาชีพเมื่อคลอดครบ 3 เดือน

6 ขั้นตอนการดำเนินการ การประสานงานและการวางแผนงาน การดำเนินงาน ให้ความรู้และฝึกทักษะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถให้การดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ผู้ต้องหาเบื้องต้น

7 กระบวนการ ในการดูแลมารดาผู้ต้องขัง การให้ความรู้ การมีทัศนคติที่ดี การฝึกปฏิบัติ การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือแก้ไขเมื่อแม่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเดือนละครั้งหรือเมื่อมีปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้

8 เจ้าหน้าที่คลินิกนมแม่ให้การช่วยเหลือมารดาในการให้นมลูก

9 กุมารแพทย์และสูติแพทย์ตรวจรักษา มารดาและทารกในทัณฑสถานหญิง

10 นำเสนอปัญหาและข้อค้นพบในการให้บริการ ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการปรับระบบภายใน ให้เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยไม่ขัดต่อระเบียบภายในราชทัณฑ์

11 ผลลัพท์ 1.อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในทารกที่คลอดในระหว่างมารดาเป็นผู้ต้องขังจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 100 ในระยะเวลา 1 ปี 2.ประหยัดงบประมาณของรัฐในการซื้อนมผสมให้ทารกในทัณฑสถาน 3.ทารกมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยบ่อย 4.เป็นการสร้างความรักความผูกพันแม่ลูก ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมแม่ไม่ทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษ

12 สิ่งดีๆที่ได้รับ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น
สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น 


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google