งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า – ออก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม (วันที่ 21 พ.ย. – 20 ธ.ค.53)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า – ออก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม (วันที่ 21 พ.ย. – 20 ธ.ค.53)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2553

2 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า – ออก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม (วันที่ 21 พ.ย. – 20 ธ.ค.53)

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้า – ออก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม (วันที่ 21 พ.ย. – 20 ธ.ค.53)

4 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน ธันวาคม (วันที่ 21 พ.ย. – 20 ธ.ค.53)

5 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน ธันวาคม (วันที่ 21 พ.ย. – 20 ธ.ค.53)

6 เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม
รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ (2542) ประจำเดือน ธันวาคม(วันที่ 21 พ.ย.-20 ธ.ค.53) เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม

7 จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก
สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจสัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม (วันที่ 21 พ.ย ธ.ค.53) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าว ไม่พบการระบาดของโรคในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า – ออก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม (วันที่ 21 พ.ย. – 20 ธ.ค.53)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google