งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2553

2 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า – ออก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม ( วันที่ 21 ก. ย. – 20 ต. ค.53)

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้า – ออก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม ( วันที่ 21 ก. ย. – 20 ต. ค.53)

4 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service ) ประจำเดือน ประจำตุลาคม ( วันที่ 21 ก. ย. – 20 ต. ค.53)

5 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service ) ประจำเดือน ตุลาคม ( วันที่ 21 ก. ย. – 21 ต. ค.53)

6 รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ. ร. บ. โรค ระบาดสัตว์ พ. ศ. 2499 (2542) ประจำเดือน ตุลาคม ( วันที่ 21 ก. ย.-20 ต. ค.53) เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม

7 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจสัตว์ผ่าน จุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2553 ( วันที่ 21 ก. ย.-21 ต. ค.53) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบน รถยนต์บรรทุก จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบน รถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าว ไม่พบการระบาด ของโรคในพื้นที่ ชุดออกตรวจสอบหาข่าว ไม่พบการระบาด ของโรคในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google