งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ภ. จว. นำร่อง คือ ภ. จว. สงขลา 2. ภ. จว. ขยายผล คือ ภ. จว. สตูล, ตรัง, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ภ. จว. นำร่อง คือ ภ. จว. สงขลา 2. ภ. จว. ขยายผล คือ ภ. จว. สตูล, ตรัง, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. ภ. จว. นำร่อง คือ ภ. จว. สงขลา 2. ภ. จว. ขยายผล คือ ภ. จว. สตูล, ตรัง, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส

4 รายกา ร รับ แจ้ง เสียชี วิต บาดเ จ็บ ส. ค.- ต. ค.50 888274496 ส. ค.- ต. ค.51 1,12 9 204223 เพิ่ม / ลด +241-70-273

5

6 รายกา ร รับ แจ้ง เสียชี วิต บาดเ จ็บ 255126420286 255223125205 เพิ่ม / ลด - 33+ 5- 81

7 ลดล ง สูงขึ้ น ลดล ง

8 รายละเอียดส. ค. - ต. ค.50 ส. ค. - ต. ค. 51 * ขับรถเร็วเกินกว่าที่ กฎหมายกำหนด 89129129 * ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 41138 * แซงรถอย่างผิดกฎหมาย 2968 * เมาสุรา117 * ฝ่าฝืนสัญญาณไฟฯ 1223 * ไม่ให้สัญญาณจอด / ชะลอ / เลี้ยว 2636 * ขับรถไม่เปิดไฟ / ไม่ใช้ แสงสว่างตามกำหนด 33 * ฝ่าฝืนป้ายหยุดทางขณะ ออกจากทางร่วมฯ 2128

9 ส. ค. - ต. ค.50 ส. ค. - ต. ค. 51 * รถจักรยานยนต์ 775867 * รถยนต์นั่ง 221227 * รถโดยสารขนาด เล็ก ( รถตู้ ) 1420 * รถบรรทุกขนาด เล็ก ( ปิกอัพ ) 147450 * รถบรรทุก 6 ล้อ 202424 * รถบรรทุก 10 ล้อ หรือมากกว่า 123030

10 ทางตรง 513 ราย ทางโค้ง 117 ราย ทางแยก 213 ราย ทางคนข้าม 1 ราย ถนนที่มีสิ่ง กีดขวาง 6 ราย

11 ทางหลวง แผ่นดิน 507 ราย ทางหลวง ชนบท 165 ราย ถนนในเมือง ( เทศบาล ) 205 ราย ถนน อบต./ หมู่บ้าน 50 ราย

12 1. ภ.9 ได้ออกคำสั่งที่ 870/2551 ลง 8 ก. ย. 2551 จัดตั้งศูนย์ จราจรและลดอุบัติเหตุ ณ ชั้น 4 อาคาร บก. อก. ภ.9 อ. เมือง จว. สงขลา 2. โดยมี พล. ต. ต. สันติ เพ็ญสูตร รอง ผบช. ภ.9 ( มก 1) เป็นผู้อำนวยการ 3. ใช้การประชุมบริหารประจำเดือนของ ภ.9 ทุกเดือน ในการกำชับ การปฏิบัติ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติและร่วมกัน พิจารณาปรับแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ของแต่ละพื้นที่

13  รถยนต์ส่วนใหญ่มักติดฟิล์มกรองแสงทึบหรือฟิล์มปรอท ทำให้ยากต่อการ มองเห็นผู้กระทำความผิด  ขาดอุปกรณ์ตรวจจับผู้ขับขี่รถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายภาพเป็นพยานหลักฐานในการจับกุม เนื่องจากในบางครั้งผู้ถูกจับกุม ปฏิเสธได้  การกวดขันจับกุมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำได้ไม่เต็มความสามาร เนื่องจากมีผลกระทบต่อมวลชนนำไปสู่ปัญหาการก่อความไม่สงบ  การกวดขันจับกุมยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับถ่ายภาพ หรือบันทึกข้อมูล ซึ่งจะเป็นช่องโอกาสของผู้กระทำผิด โดยอาจไม่ยอมรับผิด เมื่อไม่มีหลักฐาน ปรากฏอย่างแน่ชัด ( บริเวณสี่แยก ซึ่ง จยย. มักฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ไม่มีกล้อง CCTV. ถ่ายภาพในการดำเนินการจับกุมกับผู้ฝ่าฝืน )

14

15


ดาวน์โหลด ppt 1. ภ. จว. นำร่อง คือ ภ. จว. สงขลา 2. ภ. จว. ขยายผล คือ ภ. จว. สตูล, ตรัง, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google