งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

2 ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร
ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม (วันที่ 21 เม.ย..54. – 20 พ.ค.54) ชนิดสัตว์ อำเภอปลายทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ บึงนาราง วชิรฯ วังทรายพูน สากเหล็ก เมือง บางมูลนาก นกกระจอกเทศ ตัว นกกระทา ม้า ลูกสุกร สุกร โค ไก่เนื้อ ลูกไก่ เป็ดเนื้อ รวม

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม (วันที่ 21 เม.ย.54. – 20 พ.ค.54)
ชนิดสัตว์ อำเภอต้นทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน สากเหล็ก บางมูลนาก บึงนาราง วชิรฯ วังทรายพูน สามง่าม เมือง โพทะเล โพธิ์ประ ทับช้าง ลูกสุกร ตัว สุกร โค ไก่ชน ไก่เนื้อ กิโลกรัม ไข่นก ฟอง ม้า รวม

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม (วันที่ 21เม.ย..54. – 20พ.ค.54)
ชนิดซาก อำเภอปลายทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ วังทรายพูน สากเหล็ก สามง่าม บางมูลนาก เมือง โพทะเล ซากไก่ กิโลกรัม ตัว เครื่องในไก่ เนื้อสุกร ตัน เนื้อไก่ โครงไก่ รวม

6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน0 พฤษภาคม (วันที่ 21 เม.ย.54 – 20 พ.ค.54)
ชนิดซาก อำเภอต้นทาง รวมทุกอำเภอ หน่วย ดงเจริญ สามง่าม หนังกระบือหมักเกลือ กิโลกรัม หนังนกกระจอกเทศหมักเกลือ แผ่น เนื้อนกกระจอกเทศแช่แข็ง รวม

7 ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ละชนิดผ่านด่านพิจิตร

8 สัตว์ปีก (ไก่,นก,เป็ดเนื้อ)
รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน พฤษภาคม (วันที่ 21 เม.ย.54 – 20 พ.ค.54) ลำดับ ชนิดสัตว์ จำนวน หน่วย 1 โค ตัว 2 กระบือ 3 สุกร 4 ม้า 5 แพะ 6 ช้าง เชือก 7 ไข่สำหรับทำพันธ์ ฟอง 8 สัตว์ปีก (ไก่,นก,เป็ดเนื้อ) รวม

9 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน พฤษภาคม (วันที่ 21 เม.ย.54 – 20 พ.ค.54)
ลำดับ ชนิดซาก จำนวน หน่วย 1 กระดูกไก่ กก. 2 ขนไก่ 3 เครื่องในไก่ 4 เครื่องในโค 5 โครงไก่,ซากไก่ 6 เนื้อไก่ 7 เนื้อสุกร 8 เนื้อโค 9 เนื้อเป็ด 10 เนื้อนกกระจอกเทศ 11 หนังโคหมักเกลือ 12 หนังนกกระจอกเทศ แผ่น 13 งาช้าง 14 ตับสุกร 15 เนื้อกระบือ 16 รกโค รวม

10 มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิด ๑ คดี
รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ (2542) ประจำเดือน พฤษภาคม(วันที่ 21เม.ย..54 – 20พ.ค.54) มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิด ๑ คดี

11 รูปแสดง : การจับกุมดำเนินคดีนายวุฒิภัทร แก้วกนก บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ลักลอบเคลื่อนย้ายไก่ชน จำนวน ๕ ตัว ต้นทาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปลายทาง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จับกุมได้ ณ จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว (ด่านกักกันสัตว์พิจิตร) ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

12 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจสัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม (วันที่ 21 เม.ย.54 – 20 พ.ค.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดพิจิตร พบการระบาดของโรคระบาดสุกร PRRS - ในพื้นที่ ม.12 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร จำนวน 14 ตัว โดยมีอัตราการล้มตายทั้งหมด 11 ตัว และได้ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการและนโยบายของ ผอ.สคบ. และปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรเรียบร้อยแล้ว

13 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทางด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเชือดสุกร

14 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเชือดสุกร

15 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google