งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์(วันที่ 21ม.ค.54. – 20 ก.พ.54)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์(วันที่ 21ม.ค.54. – 20 ก.พ.54)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

2 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์(วันที่ 21ม.ค.54. – 20 ก.พ.54)

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์(วันที่ 21ม.ค.54. – 20 ก.พ.54)

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์(วันที่ 21ม.ค.54. – 20 ก.พ.54)

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (วันที่ 21 ม.ค.54 – 20 ก.พ.54)

6 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (วันที่ 21 ม.ค.54 – 20 ก.พ.54)
ลำดับ ชนิดสัตว์ จำนวน หน่วย 1 โค 745 ตัว 2 กระบือ 832 3 สุกร 19,896 4 สุนัข 85 5 ม้า 6 ช้าง เชือก 7 แกะ 8 ไข่สำหรับทำพันธ์ 563,230 ฟอง 9 สัตว์ปีก (ไก่,เป็ด,นก) 1,135,317 รวม 1,720,110

7 โครงไก่,ซากไก่,เลือดไก่
รายงานซากผ่านด่านพิจิตร (จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (วันที่ 21 ม.ค.54 – 20 ก.พ.54) ลำดับ ชนิดซาก จำนวน หน่วย 1 กระดูดไก่ 15,300 กก. 2 ขนไก่ 58,500 3 เครื่องในไก่ 105680 4 เครื่องในโค 6,000 5 โครงไก่,ซากไก่,เลือดไก่ 225,200 6 เนื้อไก่ 5,232,707 7 เนื้อสุกร 78,300 8 เนื้อโค 8,700 9 เนื้อนกกระจอกเทศ 1,500 10 หนังกระบือ 11 หนังโค 8,000 12 หนังนกกระจอกเทศ 74 แผ่น รวม 5,745,961

8 ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร
ตารางแสดงรายละเอียดการเคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า-ออก จังหวัดพิจิตร

9 เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม
รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ (2542) ประจำเดือน กุมภาพันธ์(วันที่ 21ม.ค.54-20ก.พ.54) เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม

10 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจสัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 21 ม.ค ก.พ.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดพิจิตร ไม่พบการระบาดของโรคในสัตว์แต่อย่างใด

11 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทางด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเชือดสุกร

12 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเชือดสุกร

13 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์(วันที่ 21ม.ค.54. – 20 ก.พ.54)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google