งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/11/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/11/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/11/51

2 เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก สำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเข้าดูวารสารได้จำนวน 34 รายชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย รายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสาร ฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF Introduction

3 Accounts of Chemical Research ACS Chemical Biology ACS Nano Analytical Chemistry Biochemistry Bioconjugate Chemistry Biomacromolecules Biotechnology Progress Chemical Research in Toxicology Chemical Reviews Chemistry of Materials Energy and Fuels Environmental Science and Technology Industrial and Engineering Chemistry Research Inorganic Chemistry Journal Lists

4 Journal of The American Chemical Society Journal of Agricultural and Food Chemistry Journal of Chemical and Engineering Data Journal of Chemical Information and Modeling Journal of Chemical Theory and Computation Journal of Combinatorial Chemistry Journal of Medicinal Chemistry Journal of Natural Products The Journal of Organic Chemistry The Journal of Physical Chemistry Longmuir Macromolecules Organic Process Research and Development Organometallics Journal Lists

5 1.Browse Journals 2.Search Search Method Search Method

6 Homepage

7 Browse : Journals A-Z 1 2 1. เลือกไล่เรียงตามลำดับอักษร 2. เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

8 Browse : Subject Area 1 2 1. เลือกไล่เรียงตามกลุ่มหัวเรื่อง 2. เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

9 1. คลิกเลือก Just Published เพื่อดูวารสารฉบับล่วงหน้า คลิกเลือก Current Issue เพื่อดูวารสารฉบับปัจจุบัน คลิกเลือก Most Read เพื่อดูบทความที่ได้รับความนิยมในการเข้าอ่าน คลิกเลือก Most Cited เพื่อดูบทความที่ได้รับอ้างอิงสูงสุด 2. Browse By Issue เพื่อค้นหาวารสารฉบับย้อนหลัง 3. คลิกเลือกแสดงรูปแบบเนื้อหาของบทความที่ต้องการ เช่น สาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็ม Journal 1 2 3

10 Quick Search 1 1. ใส่คำหรือวลี2. เลือกค้นภายในชื่อวารสาร หรือ ค้นวารสารทั้งหมด 3. คลิก Search4. หรือ เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search 2 3 4

11 Advanced Search 1. ใส่คำค้นหรือวลีในเขตข้อมูลที่ ต้องการสืบค้น 2. คลิกที่ Modify Selection เพื่อ เลือกค้นเฉพาะชื่อวารสาร หรือ ค้นวารสารทั้งหมด 3. ระบุช่วงเวลาตีพิมพ์ 4. คลิก Search 5. หรือ สืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อวารสาร, ปีที่ (Volume), เลขหน้า หรือ ค้นจากเลข DOI 1 2 3 4 5

12 Search Results 1. เลือกประเภทของบทความ 1 2 2. คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อแสดงเนื้อหา 3. หรือ เลือกอ่านเอกสารตามลักษณะข้อมูลที่ต้องการ 3

13 Abstract เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็ม เลือกส่งอีเมล์ หรือ ถ่ายโอนข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

14 Full Text HTML

15 Full Text : Hi Res PDF Print, Save

16 Full Text : PDF w/Links เนื้อหาของเอกสาร เช่น Reference จะสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลภายใน ฐานข้อมูล ACS หรือ CrossRef หรือ ChemPort ได้

17 1. เลือกรายการที่ต้องการ2. คลิกที่ Download Citations 2 1 Download Citation

18 1. เลือกรูปแบบของข้อมูล2. เลือกโปรแกรมที่จะถ่ายโอน เช่น EndNote 1 2 3 3. คลิกที่ Download article citation data

19


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/11/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google