งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
รายงานผลการปฏิบัติงานตุลาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร

2 ประวัติหน่วย หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นตาม โครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมประมง โดยเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จากความเห็นชอบดังกล่าว กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จึงได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ และจัดงบประมาณในการก่อสร้างปี พ.ศ.๒๕๓๔ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างหน่วยแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๖ และจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นต้นมา

3 พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน

4 ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน

5 สำนักงานน่ามอง

6 บ้านพักน่าอยู่

7 หลังบ้านมีผักสวนครัว

8 ร่วมงานแข่งขันตกปลาชะโด ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

9 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

10 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

11

12 กิจกรรมควบคุมการประมง
แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุมการประมง โครงการ/กิจกรรม แผน (ครั้ง/วัน) ผล ผลคดี คดี/ราย ทั้งปี เดือนนี้ (พ.ย.) สะสม ( พ.ย.) ควบคุมการทำประมง 46/138 3/9 6/18 1/- -/- รวม 3/95

13 หมายเหตุ ๑. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำล้อง เขตตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง ๑๐ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

14 ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตงและเจ้าหน้าที่ สนง. ปจ
ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตงและเจ้าหน้าที่ สนง.ปจ.ชม เข้าร่วมทำการรื้อถอนเครื่องมือโพงพางบริเวณลำน้ำล้อง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

15

16 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฯ แผน/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม / โครงการ (เดือนกันยายน) แผน (ครั้ง/ราย) ผล ทั้งปี ต.ค. สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 34 2 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ (โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ) 28 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 6 -

17 ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว จาก ศจพ.ลำปาง
ณ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

18 จัดทำแนวเขตฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้วยแม่วะ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

19 งบประมาณและการเบิกจ่าย
( 31 ตุลาคม ) รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 597,400.00 565,200.00 32,200.00 430,920.00 102,000.00 -

20 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับเหมาทำถนนทางเข้าหน่วยฯ

21


ดาวน์โหลด ppt . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google