งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน

2 แบ่งเป็น รวม พื้นที่ จ.เชียงใหม่ 44,000 ไร่ แผนที่ จ.เชียงใหม่
1. แหล่งน้ำที่สำคัญพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1.1 อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 7,000 ไร่ 1.2 อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 11,000 ไร่ 1.3 แม่น้ำปิง (ช่วงบน) อ.เชียงดาว อ.แม่แตง อ.แม่ริม อ.สันทราย อ.เมือง อ.หางดง อ.สันป่าตอง พื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ 1.4. แม่น้ำปิง (ช่วงล่าง) อ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง พื้นที่ 4,000 ไร่ 1.5. แม่น้ำฝาง อ.ไชยปราการ อ.ฝาง พื้นที่ 5,000 ไร่ 1.6. แม่น้ำแม่แตง อ.เชียงดาว อ.แม่แตง พื้นที่ 4,000 ไร่ 1.7. แม่น้ำแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม อ.ฮอด พื้นที่ 5,000 ไร่ 1.8. แม่น้ำแม่วาง อ.แม่วาง อ.สันป่าตองพื้นที่ 3,000 ไร่ รวม พื้นที่ จ.เชียงใหม่ 44,000 ไร่

3 รวม พื้นที่ จ.ลำพูน 9,700 ไร่ แผนที่จังหวัดลำพูน
2. แหล่งน้ำที่สำคัญพื้นที่จังหวัดลำพูน 2.1. แม่น้ำกวง อ.บ้านธิ อ.เมือง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พื้นที่ 4,000 ไร่ 2.2 แม่น้ำแม่ทา อ.แม่ทา อ.เมือง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พื้นที่ 3,000 ไร่ 2.3 อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อ.เมือง จ.ลำพูน พื้นที่ 900 ไร่ 2.4 อ่างเก็บน้ำแม่สาร อ.เมือง จ.ลำพูน พื้นที่ 950 ไร่ 2.5 อ่างเก็บน้ำแม่เส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน พื้นที่ ไร่ รวม พื้นที่ จ.ลำพูน 9,700 ไร่

4 แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. แหล่งน้ำที่สำคัญพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3.1 แม่น้ำปาย อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ 5,000 ไร่ 3.2 แม่น้ำยวม อ.แม่ลาน้อย อ.ขุนยวม อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ 6,000 ไร่ รวม พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน 11,000 ไร่ รวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 64,700 ไร่


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google