งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How community involve in TB detection and care ยุทธิชัย เกษตร เจริญ พบ. นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ ผอ. สำนักวัณ โรค ( การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How community involve in TB detection and care ยุทธิชัย เกษตร เจริญ พบ. นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ ผอ. สำนักวัณ โรค ( การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How community involve in TB detection and care ยุทธิชัย เกษตร เจริญ พบ. นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ ผอ. สำนักวัณ โรค ( การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 กรมควบคุมโรค ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค กทม. 10-12 มีนาคม 2553)

2 2 DOTS TB/HIV MDR Childhood Prison Health System Strengthening Public Private Mix Advocacy Communication & Social Mobilization Researches 1 2 34 6 5 TB Free

3 แหล่งข้อมูล : รายงานการค้นหารายป่วย (TB07) สำนักวัณโรค ไม่ถูก ค้นพบ Managed in Private / University hospital (estimate 10 -15 %) สัดส่วนการค้นหา ( ใหม่เสมหะพบเชื้อ ) ปีงบประมาณ 2552

4 แหล่งข้อมูล : รายงานผลการรักษา (TB08) สำนักวัณโรค อัตราผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อที่ ขึ้นทะเบียนรักษา ปีงบประมาณ 2551 (Treatment outcomes rate of TB patients registered in Thailand, 2008)

5 Gaps 5 Case Detection : Case Notification Case Management : Case holding

6 Fill the gaps 6 PPM ACSM

7 A : Rationale 7 Enhance quality of TB care across the health system through PPM

8 Global Situation 8 in 2007, the global treatment success rate > 85% within NTP Programme But NTPs seem to reach only about 60% of all estimated TB cases globally

9 Non – NTP providers : 9 manage sizeable proportion of TB patients often remain outside the purview ( การ ปฏิบัติงาน ) of NTPs

10 What PPM does in TB control ? 10 PPM contribute to the 6 public health dimensions

11 11 1. Enhanced quality of Dx, Rx and patients support

12 12 2. Increased case detection and reduced dx delay

13 13 3. Improved and Equitable access

14 14 4. Reduced cost of care and financial protection for the poor

15 15 5. Ensure gathering of essential epidemiological data

16 16 6. Improved management capacity

17 What are the main steps in PPM approach ? 17 B The generic PPM approach

18 6 main steps 18 1. NSA (National Situation Analysis) 2. Creation national resource for PPM 3. Developing national operational guideline of PPM 4. Local implementation 5. Scaling up 6. M and E

19 How did PPM evolutes ? 19 Evolution and evidence of PPM 1999-2000 : a global assessment of the role of private providers in 23 countries DEWG : established a Subgroup on PPM Regular meeting since 2002 > 40 PPM projects in >20 countries C

20 Who is the main partnership of PPM ? 20 ACSM A : Advocacy C : Communication S : Social M : Mobilization a need of documenting the success and failure of PPM related ACSM

21 21


ดาวน์โหลด ppt How community involve in TB detection and care ยุทธิชัย เกษตร เจริญ พบ. นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ ผอ. สำนักวัณ โรค ( การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google