งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
PRECISION AIR CONDITIONING SYSTEM ระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้น บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด TECHNICAL SUPPORT AND SERVICE CO.,LTD.

2 Series 6 Small foot print DX, Chilled water 2-5 Tons
M52 advanced controller High EER scroll compressor Electrode boiler humidifier SCR electric reheat R22 or R407C

3 Series 8 Air, water-DX, Chilled water 6-10 Tons
M52 advanced controller High efficiency A-frame coil High EER scroll compressor Electrode boiler humidifier SCR electric reheat R22 or R407C

4 Series 9 Air, Water-DX, chilled water Dual cooling available
6-12; 14-22; Tons M52 advanced controller High efficiency A-frame coils Dual scroll compressors Electrode boiler humidifier SCR electric reheat Bolted panel & frame R22 or R407C

5 ME-Series Plenum Fan ( AC Fan)
- จะสามารถกระจายลมไปในทิศทาง 360 องศาโดยรอบในปริมาตรลมที่เท่าๆกัน High External Static Pressure - ประหยัดพลังงาน เนื่องจากไม่ใช้สายพานในการขับมอเตอร์ (Direct Drive)

6 ME-Series

7 Scroll Compressors Fewest moving parts Most reliable Less vibration
Quiet Operation High EER’s

8 Electric Reheat SCR Multi Stage VS Three Stage Reheat
ประหยัดพลังงาน ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ และคงที่ Soft Start อายุการใช้งานยาวนานกว่า 7 เท่า Peak Power Reduction, Saving Utility Cost

9 M52- Controller P-I-D Control logic Touch-screen interface
Alarm & Event log Continuous graphing Self diagnostics Three levels of security Network ready

10 CO-WORK M52’s powerful LAN capabilities Duty Sharing
Control Value Averaging Expansion of Control Steps Sequential Load Activation Control Redundancy Data Synchronization

11 PROJECT REFERENCES CANATAL Precision Air Conditioning System


ดาวน์โหลด ppt บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google