งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Last Updated: 13 Nov 2006 Computer System Division Office of Computer Services, Kasetsart University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Last Updated: 13 Nov 2006 Computer System Division Office of Computer Services, Kasetsart University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Last Updated: 13 Nov 2006 Computer System Division Office of Computer Services, Kasetsart University

2 2/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University Topics General information Our Responsibility Server Services Servers Diagram ผังความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์นนทรี ผังสำรองข้อมูลและกู้ฟื้นภัยพิบัติ

3 3/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University General Information Established in 2543 B.E. Established in 2543 B.E. Mainly our mission is to administrate Server farm on Nontri Network Mainly our mission is to administrate Server farm on Nontri Network 7 staffs 7 staffs 5 server administrator 5 server administrator 1 technical support 1 technical support 1 general administrative 1 general administrative

4 4/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University Our Responsibility Computer Server Administration Computer Server Administration e-Mail Account Management (called “Nontri Account”) e-Mail Account Management (called “Nontri Account”) staff, lecturer, student(thai/international, satit student), trainee staff, lecturer, student(thai/international, satit student), trainee Webhosting Webhosting KU Office KU Office Personal Homepage(staff, lecturer, student(thai/internationl, satit student), trainee) Personal Homepage(staff, lecturer, student(thai/internationl, satit student), trainee) Student club Student club KU Public Key Infrastructure KU Public Key Infrastructure Technical Support (Helpdesk) Technical Support (Helpdesk) Telephone/Direct Media Telephone/Direct Media

5 5/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University Computer Server Administration(1) Computer Server Management Computer Server Management Sun Server Platform Sun Server Platform PC Server Platform PC Server Platform Operating System Installation Operating System Installation Solaris 9 Solaris 9 RedHat Linux 9.0 RedHat Linux 9.0 Fedora core 1,2,3 Fedora core 1,2,3 Windows 2000 Windows 2000 Service Installation and Configuration Service Installation and Configuration Mail Server Mail Server Web Server Web Server Database Server (Oracle 9i) Database Server (Oracle 9i) Application Server Application Server FTP Server FTP Server SUS (Windows Software Updates Services) Server SUS (Windows Software Updates Services) Server Webmail Server, etc. Webmail Server, etc.

6 6/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University Computer Server Administration(2) Computer Security Management Computer Security Management Disable unused services on each server Disable unused services on each server Apply patch, update and upgrade version of OS and software application Apply patch, update and upgrade version of OS and software application Limit no. of users access to server Limit no. of users access to server Deny access from outside Nontri Network Deny access from outside Nontri Network Daily monitor every servers status (physical/using software) Daily monitor every servers status (physical/using software) Secure web service(https/443) Secure web service(https/443) Anti-SPAM mail Protection Anti-SPAM mail Protection TrendMicro InterScan Messaging Security Suite-IMSS) TrendMicro InterScan Messaging Security Suite-IMSS) Central Personal computer virus protection Central Personal computer virus protection TrendMicro OfficeScan TrendMicro OfficeScan Computer Server Maintenance Computer Server Maintenance Daily Monitoring Daily Monitoring Preventive Maintenance(Sun Server Platform) Preventive Maintenance(Sun Server Platform) Per call Maintenance(PC Server Platform) Per call Maintenance(PC Server Platform) Backup and Restore system Backup and Restore system

7 7/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University Technical Support (Helpdesk-1) Provide a consultation via a phone line or direct media Technical support for Network connection problem (LAN/Modem) Computer System problem Personal Computer problem (Hardware broken down/Software mis- configuration) Service information E-mail account matters(new account, forget a password, mail quota exceed, etc…) etc… Contact Point: Telephone no. Ext. 0-2562-0951-7 ext. 2541-3 Int. 2541-3 e-Mail Address: help@ku.ac.th Service time: Monday- Friday from 8.30 a.m. – 7.30 p.m. Saturday from 9.00 a.m - 4.00 p.m. Locate at: 2 nd flr. Office of Computer Services Building

8 8/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University Technical Support (Helpdesk-2)

9 9/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University Server Services(1) Mail Server nontri.ku.ac.th pirun.ku.ac.th Web server www.ku.ac.th www.cpc.ku.ac.th www.kps.ku.ac.th, etc… WebMail Server webmail.ku.ac.th webmail2.ku.ac.th FTP Server ftp.ku.ac.th

10 10/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University Server Services(2) Domain Name Server ns.ku.ac.th ns2.ku.ac.th ns.kps.ku.ac.th Statistic and information server logs.ku.ac.th info.ku.ac.th Webhosting Server pirun.ku.ac.th nisit.ku.ac.th webhost.ku.ac.th

11 11/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University Server Services(3) Networking Server Radius server (authenticate account through modem) Smart.ku.ac.th kuwin.ku.ac.th cacheku.ku.ac.th Database Server Application Server (store in-house software development system) etc…

12 12/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University ผังความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์นนทรี Internet Mail Filtering IMSS NontriMail F-prot, vscan, Spamassassin User OfficeScan Housecall SUS 158.108.2.71158.108.2.90 OfficeScan Client http://av.ku.ac.th http://sus.ku.ac.th http://ocs.cpc.ku.ac.th/service/housecall Web Server Server Protect http, https Imap, pop3, smtp Imaps, pop3s, smtps User pop3s, imps, smtps, https

13 13/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University ระบบสำรองข้อมูลและกู้ฟื้นภัยพิบัติ (Backup and Disaster Recovery) ระบบสำรองข้อมูล (Backup System) รายการสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ตั้งอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูล SUN Fire V20ZDELL PV745N หน่วยเก็บข้อมูลภายนอก SUN StorEdge 3511DELL AX100 ความจุ 4.4 TB2 TB โปรแกรมสำรองข้อมูล Veritas Netbackup Server- จำนวนเครื่องใช้บริการ 15 เครื่อง 100 เครื่อง ระบบ DR (Disaster Recovery) รายการ Production SiteDR Site ที่ตั้งอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เซิร์ฟเวอร์ SUN Fire V480 และ SUN Fire V1280 SUN Fire V480 และ SUN Fire V440 หน่วยเก็บ ข้อมูลภายนอก SUN StorEdge 3510 บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดาต้าเบส Oracle Database Server แอพพลิเคชัน Oracle Application Server โปรแกรม จัดการ Veritas Cluster Server

14 14/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University ผังภาพระบบสำรองข้อมูลและกู้ฟื้นภัยพิบัติ (Backup and Disaster Recovery)

15 15/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University

16 16/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University แผนผังห้องเครื่อง

17 17/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University

18 18/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University

19 19/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University

20 20/21 Computer System Division, Office of Computer Services, Kasetsart University Any Question?


ดาวน์โหลด ppt Last Updated: 13 Nov 2006 Computer System Division Office of Computer Services, Kasetsart University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google