งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GIS Motoring Parameters and Sensors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GIS Motoring Parameters and Sensors"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GIS Motoring Parameters and Sensors

2 Background Concept การพัฒนาระบบ On-line monitoring and Diagnostics
แม้ว่าหลักการผลิต GIS จะมีความเชื่อถือได้สูง และ major failure ต่ำ แต่ถ้าเกิดข้อผิดพร่องขึ้น จะมีผลกระทบต่อระบบจ่ายไฟสูงกว่า conventional substation มาก จึงมีการพัฒนาระบบตรวจจับสภาพของอุปกรณ์ และวิเคราะห์หาจุดที่ผิดปกติ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนบำรุงรักษาแบบ Condition Base หรือ Reliability Center Maintenance (RCM) หรือประเมินอายุการใช้งานได้ Parameters สำหรับ GIS ทั้งหมด ผลประโยชน์ที่จะได้ ความสำคัญ และสถานะการพัฒนา สรุปได้ดังตาราง

3 Monitoring For Insulation Function
Parameter Sensor Type Monitoring Application Periodic or Continuous Application Importance State of Development 1 2 3 4 5 6 7 8 SF6 Density SF6 Density (Valve & Level) -Density Gauge Density Transducer Density Switch * Periodic Continuous High Mature Some Application Partial Discharge Acoustic Conventional UHF Gas Decomposition Medium Low Limited SF6 Quality - SF6 percentage Dew point Acidity Monitoring Application : 1. Equipment Status 2. Current and Voltage Measurement 3. Diagnostic to Predict Maintenance 4. Diagnostic to Prevent Failure 5. Operation and Maintenance Support 6. Active Control 7. Commissioning Test 8. Life Assessment

4 Monitoring Switching Function
Parameter Sensor Type Monitoring Application Periodic or Continuous Application Importance State of Development 1 2 3 4 5 6 7 8 CB operating Time -Auxiliary Switch Main Contact Coil current Proximity Sensors * Continuous Periodic High Some Application Limited CB operating Speed Travel (Electronic) (Optical) - Proximity Mature Position - Optical Sensor

5 Monitoring Switching Function (Cont.)
Parameter Sensor Type Monitoring Application Periodic or Continuous Application Importance State of Development 1 2 3 4 5 6 7 8 Contact Erosion -Wear Indicators I2t Monitor * Periodic Continuous Medium Limited Some Application Spring Charging Time Timer Mature Spring Status - Optical Sensor Mechanism Pressure (Hydraulic) Gauge Transducer Pump Start (Hydraulic) - Counter

6 Monitoring Other Function
Parameter Sensor Type Monitoring Application Periodic or Continuous Application Importance State of Development 1 2 3 4 5 6 7 8 Contact Temp. -Tank Temperature Infrared Camera * Continuous Periodic Medium Low Some Application Limited Voltage Electromagnetic VT Capacitive VT High Mature Current Iron Cored CT Air Cored CT Optical Transducer Internal Arc Detector Detector Pressure Switch Surge Arrester Leakage Current Ammeter

7


ดาวน์โหลด ppt GIS Motoring Parameters and Sensors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google