งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ แสนสนุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ แสนสนุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ แสนสนุก

2 จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไรให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้างหนึ่ง ของเส้นทุกคู่ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 11 6 + 5 = 11

3 จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไรให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้างหนึ่ง ของเส้นทุกคู่ 10 1 3 5 6 8 9 2 7 4

4 จะวางตำแหน่งของตัวเลขอย่างไรให้ผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ติดกันบนปลายข้างหนึ่งของเส้นคู่หนึ่งเท่ากับผลบวกบนปลายอีกข้างหนึ่ง ของเส้นทุกคู่ 10 1 7 3 9 5 6 2 8 4

5 = 100 ผลบวกข้างซ้ายมือได้เพียง 45 เท่านั้น แก้เครื่องหมาย ใส่วงเล็บตรงไหนดี เพื่อให้ผลบวกเป็น 100 (8 x 9) = 100

6 ใส่เครื่องหมายอะไร ที่ตรงไหนดี สองข้างจึงจะเท่ากัน
= ใส่เครื่องหมายอะไร ที่ตรงไหนดี สองข้างจึงจะเท่ากัน = 4 + [(4 + 4) (4 + 4)] (5 + 5) - (5 + 5) + 5 = (5 x 5) (5 + 5)

7 82 – 72 = 64 – 49 = 15 8 + 7 = 15 102 – 92 = 100 – 81 = 19 = 19 a2 - b2 = a + b เมื่อ a - b = 1 เพราะ a2 - b2 = (a + b)(a – b) = a + b เมื่อ a - b = 1 = 36 – 16 = ไม่เท่ากับ 6 + 4

8 9 x 11 = x 11 = x 11 = x 11 = x 11 = 143 n x 11 = n(10 + 1) = 10n + n ทำไมทำเช่นนี้ได้ จำนวนนับใดคูณกับ 11 ให้เติม 0 แล้วนำมาบวกกับจำนวนนับนั้น

9 9 x 9 = x 9 = x 9 = x 11 = x 11 = 143 n x 9 = n(10 - 1) = 10n - n ทำไมทำเช่นนี้ได้ จำนวนนับใดคูณกับ 9 ให้เติม 0 แล้วนำมาลบกับจำนวนนับนั้น

10 บอกได้ไหม ลูกเสือกองนี้มีกี่คน
ลูกเสือกองหนึ่งเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง ครูฝึกให้นับ 1 ถึง 3 ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 3 พอดี ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมาจัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 1 ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมาจัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า นับได้แค่ 2 เท่านั้น บอกได้ไหม ลูกเสือกองนี้มีกี่คน

11 ลูกเสือกองหนึ่งเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง ครูฝึกให้นับ 1 ถึง 3 ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 3 พอดี
ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมาจัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 1 ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมาจัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า นับได้แค่ 2 เท่านั้น 2 7(3) = 21 2(3) + 1 = 7

12 ดังนั้นมีลูกเสือทั้งหมด 21 คน
ลูกเสือกองหนึ่งเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง ครูฝึกให้นับ 1 ถึง 3 ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 3 พอดี ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมาจัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า คนสุดท้ายนับ 1 ครูฝึกให้คนที่นับ 3 ก้าวออกมาจัดเป็นแถวใหม่ แล้วให้นับ 1 ถึง 3 ใหม่ ปรากฏว่า นับได้แค่ 2 เท่านั้น ดังนั้นมีลูกเสือทั้งหมด 21 คน


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ แสนสนุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google