งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจบ้านจัดสรรกับการเลือกซื้อของผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจบ้านจัดสรรกับการเลือกซื้อของผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจบ้านจัดสรรกับการเลือกซื้อของผู้บริโภค
บทที่ 2 ธุรกิจบ้านจัดสรรกับการเลือกซื้อของผู้บริโภค การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินจัดสรร บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม

2 องค์ประกอบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริโภค (ลูกค้า) ผู้ประกอบการ สถาบันการเงินรายย่อย แหล่งเงินทุนและหลักทรัพย์ รัฐบาล (นโยบาย) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (การขออนุญาต) 24 หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ ตั้งเริ่มชื้อที่ดินไปจนถึง ขายบ้านหลังสุดท้ายของโครงการ

3 พื้นฐานสำคัญของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Vision Information Money Power

4 หัวใจของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คุณภาพโครงการ รูปแบบอาคาร (style) ฝีมือในการก่อสร้าง ระยะเวลาตามสัญญา ต้นทุนที่เพิ่มจากความเสี่ยงของราคาวัสดุ สถาบันการเงินที่รองรับ การโอนและการเรียกเก็บเงิน

5 คนรุ่นใหม่ต้องการอะไร
การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต

6 Generation X (next) กับความต้องการ 8 C
Cell Phone Car Comfort 100 Condominium Club (Health) Computer (internet) Credit Card Condom

7 หลักในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ทำเลที่ตั้ง (Location) ราคา กับเงินในกระเป๋า ความน่าเชื่อถือของผู้ประการ การออกแบบ Style การเสริมแต่ง การบำรุงรักษาระยะยาว ลักษณะชุมชนรอบข้าง การตอบสนองต่อภูมิอากาศและการอนุรักษ์พลังงาน สุนทรียภาพในตัวบ้าน - การออกแบบตกแต่งภายใน - การออกแบบสวน

8 แผนการเงินเพื่อการซื้อบ้าน ต้องทราบอะไรบ้าง
1 ราคาบ้านจัดสรร กลุ่มแรก ต่ำกว่า 400,000 บาท คอนโดมิเนียม กลุ่มที่ ,000 – 700,000 บาท ทาวเฮ้าส์ คอนโด กลุ่มที่ ,000 – 1,200,000 บาท ทาวเฮ้าส์ บ้านเดี่ยว คอนโด กลุ่มที่ 4 1,200,000 – 3,000,000 บาท บ้านเดี่ยว คอนโดชุด กลุ่มที่ 5 3,000,000 บาท ขึ้นไป บ้านเดี่ยว

9 2 แผนการเก็บเงินซื้อบ้าน การผ่อนชำระ
ต้องมีเงินออมมากพอ เพื่อเป็นเงินดาวน์ จะกู้จากสถาบันการเงินในวงเงินสูงสุดเท่าไร ความสามารถในการผ่อนชำระได้เดือนละเท่าไร - รายได้ 1/3 ของรายได้ - รายจ่าย 2/3 เพื่อการอื่น วงเงินให้กู้ไม่เกิน 70 % ของราคาบ้านพร้อมที่ดิน กู้โดยใช้เงินเดือนค้ำประกัน ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน

10 ข้อพึงระวังในการเลือกซื้อบ้าน
ราคาต่ำเกินไป โครงการนั้นมีสถาบันการเงินสนับสนุนหรือไม่ โครงการนั้นมีสถาบันการเงินสินเชื่อรายย่อยหรือไม่ โฉนดที่ดินปลอดจำนองหรือไม่ สอบถามเพื่อนบ้านที่เข้าไปอยู่ก่อน ถ้าต้องจ่ายเงินเป็นงวด ต้องดูความคืบหน้าของโครงการ ดูรายละเอียดของสัญญา ผู้บริหารโครงการน่าเชื่อถือ ดูการเคลื่อนไหวของโครงการไม่ใช่อนุสาวรีย์ ตรวจสอบใบอนุญาต


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจบ้านจัดสรรกับการเลือกซื้อของผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google