งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆได้ มีลักษณะการนำเสนอที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือ ทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน แต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการค้นหา และผู้อ่านสามารถอ่าน พร้อมๆ กันได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืนห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดทั่วๆ ไป

3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์อย่างไร ?
สำหรับผู้อ่าน 1. ขั้นตอนในการอ่าน/ค้นหา หนังสือสะดวก รวดเร็ว 2. ไม่เปลืองที่ในการเก็บหนังสือ 3. อ่านหนังสือได้จากทุกที่ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ตลอด24 ชั่วโมง

4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์อย่างไร ?
สำหรับห้องสมุด 1. สะดวกในการให้บริการหนังสือ 2. ไม่ต้องใช้สถานที่มากมายในการเก็บหนังสือ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 3. ลดงานที่เกิดจากการซ่อม เก็บ จัดเรียง หนังสือ 4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาจากการจ้างพนักงานมาดูแลและซ่อมแซมหนังสือ 5. มีรายงานแสดงการเข้ามาอ่านหนังสือ

5 หน้าจอหลัก

6 คลิกเพื่อสมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิก คลิกเพื่อสมัครสมาชิก

7 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
การสมัครสมาชิก กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน คลิก ตกลง

8 การสมัครสมาชิก แสดงชื่อของสมาชิก

9 การเข้าใช้งานฐานข้อมูล
คลิก เข้าสู่ระบบ

10 การเข้าใช้งานฐานข้อมูล
กรอกชื่อ และรหัสผ่าน คลิก เข้าสู่ระบบ

11 การเข้าใช้งานฐานข้อมูล แสดงชื่อของสมาชิกที่เข้าใช้งาน

12 การเลือกอ่านหนังสือทำได้หลายวิธี ดังนี้
1. ใช้เครื่องมือ ค้นหาชื่อหนังสือ 2. ใช้เครื่องมือ Power Search โดยค้นจากชื่อหนังสือ ผู้แต่ง หรือสำนักพิมพ์ 3. เลือกอ่านโดยเข้าที่หมวดของหนังสือ 4. เลือกอ่านตามหนังสือแนะนำ หนังสือยอดนิยม และ หนังสือใหม่

13 1.ใช้เครื่องมือ ค้นหาชื่อหนังสือ
พิมพ์คำค้น โดยค้นจากชื่อหนังสือ คลิก ค้นหา

14 2. ใช้เครื่องมือ Power Search โดยค้นจากชื่อหนังสือ ผู้แต่ง หรือ สำนักพิมพ์

15 กรอกคำสำคัญ หรือชื่อผู้แต่ง
2. ใช้เครื่องมือ Power Search โดยค้นจากชื่อหนังสือ ผู้แต่ง หรือ สำนักพิมพ์ เลือกหมวดหนังสือ กรอกคำสำคัญ หรือชื่อผู้แต่ง เลือกสำนักพิมพ์ คลิก

16 คลิกเลือกหมวดหนังสือที่สนใจ
3. เลือกอ่านโดยเข้าที่หมวดของหนังสือ คลิกเลือกหมวดหนังสือที่สนใจ

17 4. เลือกอ่านตามหนังสือแนะนำ หนังสือยอดนิยม และหนังสือใหม่
1 2 3

18 ผลการสืบค้น รายการหนังสือจากหมวดหนังสือที่สนใจ คือ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรมพบจำนวน 128 รายการ

19 ผลการสืบค้น เข้าไปดูรายละเอียดของหนังสือ คลิกที่หน้าปกหนังสือ หรือชื่อหนังสือ หรือที่รายละเอียด

20 ผลการสืบค้น ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมและสาระสังเขป
ต้องการอ่านหนังสือ คลิก อ่านหนังสือ

21 สามารถคลิกเลือกหน้าที่ต้องการจะอ่านได้
ผลการสืบค้น คลิกsave สามารถคลิกเลือกหน้าที่ต้องการจะอ่านได้


ดาวน์โหลด ppt การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google