งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ
ตอนที่ 3

2 ยุทธวิธีการติดตามหนี้ค้างชำระ
ยุทธวิธีการติดตามหนี้ค้างชำระ 2 ข้อ 1. การติดตามหลังจากจ่ายเงินกู้ 2. เมื่อเกิดหนี้เสีย เราจะลดทั้งต้นและ ดอกอย่างไร * ใช้แนวคิด “การเป็นเพื่อนร่วมคิดมิตรร่วมทาง”

3 ยุทธวิธีการติดตามหนี้ค้างชำระ ฝ่ายสินเชื่อต้องพัฒนาตัวเอง
1.รู้จักลูกหนี้ , ศึกษา , สังเกต 2. กายถึง ปากถึง ใจถึง กายถึง- อดทน /พยามยาม ปากถึง-ให้คำแนะนำและปรึกษาหารือ ใจถึง-รักสมาชิกอยากช่วยเหลือด้วยความจริงใจ

4 ยุทธวิธีการติดตามหนี้ค้างชำระ 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 ช. คือ
ฝ่ายสินเชื่อต้องพัฒนาตัวเอง 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 ช. คือ - ชอบ - เชื่อ - เชียร์ (ชอบนำมาซึ่งความเชื่อเมื่อเชื่อแล้วก็จะเชียร์)

5 ยุทธวิธีการติดตามหนี้ค้างชำระ
ฝ่ายสินเชื่อต้องพัฒนาตัวเอง 4. สร้างสมาชิกให้ยืนหยัดอยู่บนลำแข้งและทำให้ขบวนการสหกรณ์ประสบความสำเร็จ

6 สถาบันการเงิน สถาบันการเงินโดยทั่วไป เป็นผู้สร้างลูกหนี้ให้เป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ - จิตสำนึกผู้ประกอบการ - จิตวิญญาณผู้ประกอบการ หลีกพ้น จน เจ็บ โง่

7 สถาบันการเงิน แนวคิดของผู้ประกอบการ
- ทำอย่างไรเขาจะยืนหยัดอยู่ได้ - ทำอย่างไรพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ - ทำอย่างไรรายได้เขาจึงจะดีกว่าเมื่อวานนี้ - ทำอย่างไรธุรกิจของเขาจะยืนหยัดอยู่ได้

8 สถาบันการเงิน สถาบันการเงินให้ความรู้ โดยวิธี - พัฒนา - ชี้แนะ
- ฝึกอบรม - พัฒนา - ชี้แนะ

9 สถาบันการเงิน สถาบันการเงินให้ความรู้ โดยวิธี เช่น องค์ความรู้
- องค์ความรู้ในเรื่องตลาด - องค์ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ - องค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาตน เองต้องทำให้มีวินัยทางการเงิน

10 สถาบันการเงิน สถาบันการเงินนอกจากให้ความรู้กับลูกหนี้แล้ว ในสถาบันการเงินยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับทายาทของลูกหนี้อีก เรียกว่า “ ทายาทแห่งธุรกิจ ”

11 สถาบันการเงิน เมื่อท่านได้ลูกหนี้มาเป็นสมาชิก
ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ของท่านมาใช้บริการอย่างครบวงจร (ไม่ใช่เป็นสมาชิกสหกรณ์แต่ใช้บริการของธุรกิจอื่น) ทำอย่างไรเมื่อกู้ไปแล้วจึงจะไม่เบี้ยวธุรกิจของ ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google