งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะการเจรจาต่อรองหนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะการเจรจาต่อรองหนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะการเจรจาต่อรองหนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
25 ธันวาคม 2552 โดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรม

2 เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ 20 ประการ
1 เตรียมความพร้อม 2 ตั้งธงก่อนเจรจา 3 ต้องมีหลายออฟชั่น 4 Win win ทั้งสองฝ่าย

3 เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ 20 ประการ
5 ทำให้ได้ตามธงที่ตั้งไว้ 6 ขจัดความกลัวของตัวเอง 7 เชื่ออย่างมีเหตุผล 8 อย่ายึดติดกับจุดยืนของตัวเอง

4 เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ 20 ประการ
9 เปลี่ยนมุกตามสถานการณ์ 10 มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ 11 ทั้งขู่ทั้งปลอบ 12 ถูกกาลเทศะ

5 เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ 20 ประการ
13 อย่ายอมจำนน 14 เสนอเงื่อนไขแบบขั้นบันได 15 สเต็ปการทวงต้องชัดเจน 16 ให้เกียรติลูกหนี้

6 เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ 20 ประการ
17 ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 18 เจรจาแบบสุภาพบุรุษ 19 อย่ากลัวคำปฏิเสธเดินหน้าต่อ 20 โฟกัสที่เป้าหมาย/หลีกเลี่ยงการปะทะ

7 การแก้ปัญหาสินเชื่อที่ด้อยคุณภาพ
1 2 3 4 การระดมสมองเพื่อสร้างการทำงานที่ดีที่สุด การจัดกลุ่มลูกหนี้ตามกลุ่มปัญหา การกำหนดคนให้ตรงกับปัญหาของหนี้แต่ละกลุ่ม การจัดทำคู่มือการทำงาน

8 การแก้ปัญหาสินเชื่อที่ด้อยคุณภาพ
5 6 7 การพัฒนาพนักงานทวงหนี้อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ การแบ่งทีมนักทวงหนี้

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะการเจรจาต่อรองหนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google