งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตกแต่งเอกสาร การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตกแต่งเอกสาร การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตกแต่งเอกสาร การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษร
เลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ Click mouse ที่ลูกศรข้างปุ่ม Click mouse เลือกรูปแบบฟอนต์

2 การตกแต่งเอกสาร การใช้คำสั่ง Format ->Font

3 การวางตำแหน่งข้อความ
Click ปุ่ม ( Align Left) จัดวางข้อความชิดซ้าย Click ปุ่ม ( Align Right ) จัดวางข้อความชิดขวา Click ปุ่ม (Center) จัดวางข้อความตรงกลาง Click ปุ่ม (Justify) จัดวางข้อความให้ชิดขอบซ้ายและขวา Click ปุ่ม (Thai Justify) จัดวางข้อความให้ชิดขอบซ้ายและขวา โดยแยกช่องไฟระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวเท่าๆ กัน (มีใช้เฉพาะภาษไทยเท่านั้น)

4 การตั้งกั้นหน้ากั้นหลัง
ที่เมนู Format เลือกคำสั่ง Paragraph จะปรากฏ Paragraph ไดอะล็อกบ็อกซ์ กำหนดการตั้งกั้นหน้าและกั้นหลังโดยกำหนดที่กรอบ Indentation ดังนี้ Left ใส่ระยะกั้นหน้า Right ใส่ระยะกั้นหลัง

5 การตั้ง Tab Tab ที่ใช้บ่อยๆ มี 4 ประเภท ดังนี้
Left Tab เป็นการกำหนดให้ต้นข้อความ(ด้านซ้าย) อยู่ในแนวเดียวกับ Left Tab ซึ่งการใช้ Tab นี้มักจะใช้กับข้อความโดยทั่วๆ ไป Right Tab เป็นการกำหนดให้ท้ายข้อความ (ด้านขวา) อยู่ในแนวเดียวกับ Right Tab ซึ่งการใช้ Tab นี้มักจะใช้กับข้อมูลจำพวกตัวเลข

6 การตั้ง Tab Center Tab เป็นการกำหนดให้กึ่งกลางของข้อความอยู่ในแนวเดียวกับ Center Tab Decimal Tab เป็นการกำหนดให้จุดทศนิยมอยู่ในแนวเดียวกับ Decimal Tab ซึ่งการใช้ Tab นี้เหมาะกับการเรียงตัวเลขโดยให้จุดทศนิยมตรงกัน

7 การตั้ง Tab 1. เลือกชนิดของ Tab จากไมบรรทัด

8 การยกเลิก Tab Click mouse ที่ Tab แล้ว Drag mouse ให้ Tab นั้นออกจากบริเวณไม้บรรทัด

9 การตีกรอบข้อความ Click mouse ที่ตำแหน่งใดๆ ในย่อหน้าที่ต้องการตีกรอบ

10 การใสสีพื้นและเสนขอบ
เมนู Format ใช้คำสั่ง Borders and Shading


ดาวน์โหลด ppt การตกแต่งเอกสาร การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google