งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk management รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk management รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk management รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนพัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัย ทุกทีมทุกหน่วยงาน ต้องนำ 4 เข็มมุ่งไปหาบริบท แล้ว imply 2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง

3 เป้าหมายในการนำเสนอ นโยบายบริหารความเสี่ยง
RM monitoring (RMT/RMC/PSC/โปรแกรม) แนวทางการรายงานอุบัติการณ์และการรายงานทาง EIR แนวทางปฏิบัติที่ RMC/ ผู้บริหารต้องการให้ Faกลาง/หน่วยงาน นำไปเชื่อมกับหน่วยงาน

4 โปรแกรมความเสี่ยงของรพ.
Clinical Risk และ อุบัติการณ์ทางคลินิก สิทธิผู้ป่วย ข้อร้องเรียน IC - ICC ความคลาดเคลื่อนทางยา-พ.ย.พ. สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย/อัคคีภัย อาชีวอนามัย

5 Hospital Clinical risk
1. Suandok safety goal 2.Patient safety indicators

6 Suandok Patient Safety Goals 2007
ระบุผิดตัว ( Patient Identification ) น่ากลัวเรื่องยา (Medication Safety) ดูแลล่าช้า (Delayed Rescue) ปัญหาเลือดผิด (Blood /Medication /IV Fluid Transfusion) Sepsis ต้องทบทวน (Health Care-Associated Infection) ลื่นล้มตกเตียง (Falling)

7 Hospital Clinical risk
1. Suandok safety goal 2.Patient safety indicators 2.1 Indicators. overview 2.2 Response

8 เป้าหมายในการนำเสนอ นโยบายบริหารความเสี่ยง
RM monitoring (RMT/RMC/PSC/โปรแกรม) แนวทางการรายงานอุบัติการณ์และการรายงานทาง EIR แนวทางปฏิบัติที่ RMC/ ผู้บริหารต้องการให้ Faกลาง/หน่วยงาน นำไปเชื่อมกับหน่วยงาน

9 Flow การรายงานอุบัติการณ์
ปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หน่วยงาน บริหารจัดการ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Feed back ไม่รุนแรง รุนแรง** Feed back ภาควิชา/ PCT หน่วยงานสังกัดคณะ (ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะ) ฝ่ายการพยาบาล / หน่วยงานสังกัดโรงพยาบาล (ผ่านงานเลขานุการ รพ.) PSC** (Patient safety committee Feed back Feed back EIR คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล ** PSC หมายถึง Patient safety coordinators ประกอบด้วย 1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ดูแลฝ่ายการพยาบาล

10 เป้าหมายในการนำเสนอ นโยบายบริหารความเสี่ยง
RM monitoring (RMT/RMC/PSC/โปรแกรม) แนวทางการรายงานอุบัติการณ์และการรายงานทาง EIR แนวทางปฏิบัติที่ RMC/ ผู้บริหารต้องการให้ Faกลาง/หน่วยงาน นำไปเชื่อมกับหน่วยงาน

11 บทบาทของ FAในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นตัวแทนของ RMT นำข้อมูลจาก PCT+ หน่วยงาน เกี่ยวกับ 1.1 Safety goal, Pt safety indicators, Clinical risk 1.2 ติดตามการแก้ไขอุบัติการณ์สำคัญจากที่ประชุม PCT, I.S. 1.3 สรุปให้ FA กลางนำเสนอในที่ประชุม RMT ทุกเดือน

12 ฝ่ายการพยาบาล Concentration เพิ่มขึ้นในด้าน identification
โดยเฉพาะ การให้ยาและเลือด 2. C3THER ( format) 2.1 แบบformที่ชัดเจน 2.2 เน้น Care  Risk(implement)  แผนการรักษา Continue เน้น customize risk 3. Risk level E+ ได้รับRCA ในสัดส่วนเท่าใด เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร

13 ICC Target (organ/device) related sepsis control
UP/IP + early detection sepsis ร่วมกับ PTC เรื่อง Antibiotic review in sepsis

14 Risk in Back office Mapping Implement


ดาวน์โหลด ppt Risk management รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google