งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patient safety solutions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patient safety solutions"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patient safety solutions

2 Patient safety solutions
preventing look-alike, sound-alike medication error ชื่อยาพ้องกัน หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 2. preventing patient misidentifications error คือการระบุผิดคน ซึ่งอยู่ใน patient safety goal ข้อ 1 3. preventing patient hand off error คือการส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยผิดพลาด รวมถึงการส่งเวรของพยาบาล การสื่อสาระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

3 4. preventing wrong site, patient, operation
5. preventing concentration medical error ดังนั้น JCO แนะนำให้นำ KCl ออกจาก stock ward (ซึ่งก็อาจเกิดปัญหาเวลาต้องการใช้กลางคืน) 6. preventing continuity medication error ให้มีความสอดคล้องในการใช้ยา

4 7. preventing catheter and tubing error เช่นการต่อสายผิดพลาด นำสาย feeding ไปต่อเข้ากับ IV
8. preventing needle reuse and unsafe injection เช่นการใช้เข็มฉีดยาซ้ำ หรือการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่ปลอดภัย 9. preventing kernicterus เนื่องจากเป็นโรคที่สำคัญ และป้องกันง่ายมาก โดยการ phototherapy แต่ก็ยังเกิดขึ้น ทำให้อันตรายต่อสมองเด็ก

5 “Preventing wrong or delayed diagnosis”
New goal in 2007 (patient safety goal 2007) “Preventing wrong or delayed diagnosis”


ดาวน์โหลด ppt Patient safety solutions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google