งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-mail : kantima@www.sci.buu.ac.th การออกแบบ Web Page อ.กันทิมา อ่อนละออ E-mail : kantima@www.sci.buu.ac.th E-mail:kantima@www.sci.buu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-mail : kantima@www.sci.buu.ac.th การออกแบบ Web Page อ.กันทิมา อ่อนละออ E-mail : kantima@www.sci.buu.ac.th E-mail:kantima@www.sci.buu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-mail : kantima@www.sci.buu.ac.th
การออกแบบ Web Page อ.กันทิมา อ่อนละออ

2 การออกแบบ Webpage เหมือนการเขียนหนังสือ หรือการสร้างบ้าน
กำหนดจุดมุ่งหมายและกล่มเป้าหมาย กำหนดเน้อเรื่องและขอบเขตของเนื้อหา วาง layout หรือเขยน storyboard ตกแต่งและตรวจสอบ

3 ลักษณะทั่วไปของ Webpage
มีสารบัญแสดงและรายละเอียดของข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเป้าหมายได้ตรงความต้องการที่สุด เนื้อหาสั้น กระชับ ทันสมัย มีภาพประกอบเหมาะสม และพอเหมาะ ใช้งานง่าย สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันท่วงที เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4 Homepage มีชื่อเรื่องชัดเจน มีความเด่น ดึงดูดความสนใจ
มีสารบัญ และคำอธิบายสั้นๆ มี link ไปยังรายละเอียด ความยาวน้อยหน้าที่สุด มี address ที่จะติดต่อผู้เขียนได้

5 Webpage ที่ดี มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด แต่ไม่แน่นเกินไป
จัดวางตำแหน่งที่เหมาะสม แบ่งย่อหน้าเมื่อเนื้อหายาวมากๆ แต่ละย่อหน้าอย่าวางห่าง หรือชิดเกินไป ข้อมูลยาวๆ ให้แบ่ง Page และใช้ Link หัวข้อเรื่องที่เป็น Link เป็นวลีสั้นๆ น่าสนใจ แต่อย่าให้ เกินความจริง

6 หาดู Webpage ดีๆ ได้ที่ไหน
Webpage ที่ดีเรียก Cool Webpage ส่วน Hot Webpage เป็น Web ออกใหม่ๆ ดังและคนสนใจ Site ที่จัดอันดับ URL ที่ดีๆ เช่น

7 การเผยแพร่ Webpage ของเรา
นำรหัส URL ไปไว้ใน site เพื่อให้ผู้อื่นค้นหาและดู Register ใน site ที่เป็น Search engine เช่น Yahoo, Magellan, Infoseek, Lycos, AltaVista Announcement Service เผยแพร่ทางสื่ออื่นๆ

8 การดู Source Code ของ Webpage
เลือกเมนู View, Document Source จะได้หน้าต่าง Source กรณีที่เป็นเฟรม ให้คลิกเฟรมที่จะดู แล้ว เลือกเมนู View, Frame Source เลิกดูให้ close หน้าต่าง Source

9 การคัดลอกคำสั่ง HTML จาก Source Code
เข้า Webpage ที่ต้องการ ใช้คำสั่ง View, Document Source หรือ View, Frame Source ใช้ mouse เลือกคำสั่งที่ต้องการ ใช้คำสั่ง Edit, Copy (หรือ Ctrl+C) เข้าสู่ Editor ที่ใช้เขียน html ใช้คำสั่ง Edit, Paste (หรือ Ctrl+V)

10 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt E-mail : kantima@www.sci.buu.ac.th การออกแบบ Web Page อ.กันทิมา อ่อนละออ E-mail : kantima@www.sci.buu.ac.th E-mail:kantima@www.sci.buu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google