งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอโดย นางดารณี คำสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอโดย นางดารณี คำสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอโดย นางดารณี คำสวัสดิ์
ระบบ E-document กับการจัดเก็บเอกสาร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอโดย นางดารณี คำสวัสดิ์

2 2. การใช้งานของระบบ E-document
ขอบเขตการบรรยาย 1. แนะนำระบบ E-document 2. การใช้งานของระบบ E-document 3. การค้นหาเอกสารในระบบ

3 แนะนำระบบ E-document มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยทีมงานพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ร่วมกับตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารขึ้น เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ สะดวกและง่ายต่อการค้นหา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ทั้งระบบแบบ online หรือ real time สามารถลิงค์เข้ากับระบบจัดเก็บเอกสารกลางของส่วนสารบรรณและนิติการและระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยได้

4 ระบบจัดเก็บเอกสารเป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งภายใน มทส
ระบบจัดเก็บเอกสารเป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งภายใน มทส. (อินทราเน็ต) และภายนอก มทส. (internet) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการค้นหาเอกสารต่าง ๆ โดยระบบจะจัดเก็บทั้งข้อมูลที่ใช้สำหรับในการสืบค้น เช่น เอกสารการประชุม หนังสือเข้า-ออก คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดทำขึ้น หรืออคู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวกับนักศึกษา คำของบประมาณ เอกสารการยืนยันคำของบประมาณ SAR และอื่นๆ โดยเอกสารต้นฉบับจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ word,excel และ pdf

5 การพัฒนาระบบเป็นแบบ Web-based สามารถรองรับการทำงานในลักษณะ multi-user และ multi-login ได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บ เบราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE) โดย Link ไปที่ ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน คลิกปุ่ม Verify หรือ Enter เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยทำการตรวจสอบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ก็สามารถใช้ระบบได้ทันที

6 การใช้งานของระบบ E-document

7 คลิ้กที่นี่

8 ใส่รหัสผู้ใช้ ใส่รหัสผ่าน

9 คลิ้ก new

10 กรอกรายละเอียดเอกสารทั้งหมดแล้วกด insert
เลือกประเภทเอกสาร

11 การค้นหาเอกสารในระบบ

12 คลิ้กปุ่ม filter เพื่อใส่เงื่อนไข

13 เลือกเงื่อนไข

14 ระบุปี พ.ศ. ที่รับเอกสาร
เช่น ค้นหาเอกสารรับ กดปุ่ม list view ระบุปี พ.ศ. ที่รับเอกสาร

15 เลือกเรื่อง เอกสารตาม record
ผลลัพธ์ของการค้นหา คลิ้ก form view เลือกเรื่อง เอกสารตาม record

16 หากมีการแก้ไขเอกสารให้กดปุ่ม Modified

17 ช่วงนี้มีคำตอบค่ะ

18 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอโดย นางดารณี คำสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google