งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนขอจบการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนขอจบการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนขอจบการศึกษา อาจารย์วลิดา พระโนราช ผู้ดูแลระบบ / ฝ่ายวิชาการ หน้า 1

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 การเข้าสู่ระบบลงทะเบียนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ วิธีที่ 1 1. เข้าเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ เพชรเกษม http://www.petkasem.ac.th 2. แล้วคลิกที่ วิธีที่ 2 เข้าเว็บไซต์ http://pms.ajwalida.com หน้า 2

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 ระบบลงทะเบียนขอจบการศึกษา หน้า 3

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. คลิกปุ่ม สมัครสมาชิก 2. จะปรากฎหน้าจอดังนี้ แล้วกรอกข้อมูลให้ ครบ 3. แล้วคลิกปุ่มสมัครสมาชิก หน้า 4

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 ตัวอย่าง หน้า 5

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 การล็อคอินเข้าสู่ระบบ • คลิกในช่อง username แล้วกรอกตามที่ สมัครไว้ • คลิกในช่อง password แล้วกรอกตามที่ สมัครไว้กับระบบ • แล้วคลิกที่ปุ่ม login หน้า 6

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 หน้าต่างเมื่อเข้าสู่ระบบ หน้า 7

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 เมนูใช้ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพออนไลน์ หน้า 8

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ • คลิกที่เมนู ลงทะเบียนขอจบการศึกษา • กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง • กรณีข้อมูลช่องใดไม่มีให้ใส่ – แทนข้อมูล • คลิก เมื่อกรอกข้อมูลครบ • ระบบจะบันทึกข้อมูลทันที • ให้กลับมายังหน้าเมนูของผู้ใช้ระบบ หน้า 9

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 ตัวอย่างข้อมูล 10

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 การตั้งค่าหน้ากระดาษและสั่งพิมพ์ หน้าที่ 1 • คลิกที่ปุ่ม • จะปรากฎข้อมูลลงทะเบียน • เมนู File คำสั่ง PageSetup • ตั้งค่าต่างๆ ดังนี้ • เมื่อตั้งค่าแล้วให้คลิก OK • เมนู File คำสั่ง Print • เลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง • OK หน้า 11

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 การตั้งค่าหน้ากระดาษและสั่ง พิมพ์ หน้าที่ 2 • คลิกที่ปุ่ม • จะปรากฎดังนี้ • คลิกที่ปุ่ม Open • จะปรากฎโปรแกรมไฟล์เอกสาร • ให้สั่งพิมพ์ใส่ด้านหลังหน้าที่ 1 • ปิดไฟล์เอกสาร หน้า 12

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 การตั้งค่าหน้ากระดาษและสั่งพิมพ์ หน้าที่ 1 • คลิกที่ปุ่ม • จะปรากฎข้อมูล • เมนู File คำสั่ง PageSetup • ตั้งค่าต่างๆ ดังนี้ • เมื่อตั้งค่าแล้วให้คลิก OK • เมนู File คำสั่ง Print • เลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง • OK หน้า 13

14 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 การแก้ไขข้อมูลลงทะเบียน • หลังจาก Login เข้าสู่ระบบเรียรร้อย แล้ว • ให้คลิกที่เมนู • ทำการแก้ไขข้อมูล • ตรวจสอบข้อมูลครบทุกช่อง • คลิกที่ปุ่ม แสดงผลข้อมูล • ข้อมูลจะถูกบันทึกอัตโนมัติทันที 14

15 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 สอบถามการใช้งานหรือข้อมูล ฝึกงานเพิ่มเติม สอบถามทำเรื่องขอจบการศึกษาได้ที่ • ฝ่ายทะเบียน 082-700- 4500 สอบถามการใช้งานระบบได้ที่ฝ่าย วิชาการ • อาจารย์วลิดา พระโนราช 082- 700-4510 15


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนขอจบการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google