งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
กิจกรรมใบงาน เฉลยกิจกรรม

2 กิจกรรมใบงาน เรื่อง การจัดการรูปภาพในเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML
โดยใช้โปรแกรม Notepad ทำการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ ความถูกต้องของผลการแสดงไฟล์ และส่งไฟล์งาน

3 1. การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
1. การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ

4 2. การจัดตำแหน่งรูปภาพ

5 3. การกำหนดความกว้างของเส้นกรอบล้อมรอบรูปภาพ
3. การกำหนดความกว้างของเส้นกรอบล้อมรอบรูปภาพ

6 4. การกำหนดขนาดของรูปภาพ
4. การกำหนดขนาดของรูปภาพ

7 เฉลยใบงาน

8 1. การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
1. การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ

9 2. การจัดตำแหน่งรูปภาพ

10 3. การกำหนดความกว้างของเส้นกรอบล้อมรอบรูปภาพ
3. การกำหนดความกว้างของเส้นกรอบล้อมรอบรูปภาพ

11 4. การกำหนดขนาดของรูปภาพ
4. การกำหนดขนาดของรูปภาพ


ดาวน์โหลด ppt การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google