งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด ณ ประเทศฮ่องกง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด ณ ประเทศฮ่องกง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด ณ ประเทศฮ่องกง
การทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด ณ ประเทศฮ่องกง 14 – 16 พฤศจิกายน 2552

2 มหาวิทยาลัยที่เข้ารอบโครงการ “The Top 10 BEST Investment Hub@SET Corner 2009”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี มหาวิทยาล้ยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ

3 การรับมอบรางวัล SET Corner 13 พ.ย. 2552

4 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

5 ผู้ได้รับรางวัล จากสถาบันต่างๆ
ผู้ได้รับรางวัล จากสถาบันต่างๆ

6 คณะเดินทาง จำนวน 13 คน

7 การศึกษาดูงานห้องสมุด จำนวน 4 แห่ง
การศึกษาดูงานห้องสมุด จำนวน 4 แห่ง 1. Hong Kong Public Library Hong Kong University of Science and Technology 3. The Hong Kong Polytechnic University 4. University of Hong Kong Library

8 Hong Kong Central Library / Hong Kong Public Library

9

10 ผู้บรรยายของห้องสมุดประชาชน

11 ห้องสมุดประชาชน สรุปการศึกษาดูงาน จุดเด่น
- การจัดมุมความรู้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ - การเน้นความสำคัญการอ่าน เริ่มต้นที่ เด็ก และ ครอบครัว - การจัดมุมนั่งอ่าน ให้บริการทุกที่ ที่สามารถให้ผู้ใช้บริการ สามารถนั่งอ่านได้ แม้ตามชั้นหนังสือ หรือ บริเวณรอบเสา - การจัดทำตะกร้าใส่หนังสือที่ใช้แล้ว สอนผู้ใช้บริการ ตั้งแต่เด็กให้ รู้จักคืนหนังสือที่ใช้แล้ว

12 ห้องสมุดประชาชน - การจัดมุมเล่านิทาน ห้องเล่นเกมส์สำหรับเด็ก หรือ มุมสอน การบ้านให้ครอบครัว - การเข้า – ออก แบบไม่มีการใช้บัตร แต่มี รปภ. ดูแลความ ปลอดภัยทุกชั้นบริการ - ลักษณะเป็นห้องสมุดคล้ายห้างสรรพสินค้า เช่น มีลิฟต์แก้ว มี บันไดเลื่อน - มีการรักษาความสะอาดการใช้เครื่อง หลังการใช้บริการทันที - มี staff ช่วยบรรณารักษ์ ประมาณ คน (50 คน)

13 Hong Kong University of Science and Technology

14

15 ผู้บรรยายห้องสมุด

16 ห้องสมุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุดเด่น - ทางเข้า - ออก ไม่มีเจ้าหน้าที่ และ ไม่มีการควบคุม การใช้บัตร ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก - จัดที่นั่งให้น่าอ่าน และ เงียบสงบ มีไฟติดกลางโต๊ะ - มีเครื่องถ่ายเอกสารแบบถ่ายเอกสารด้วยตนเอง - การให้บริการ CD แบบเปิดให้บริการ และ บริการ ฉบับจริง

17 The Hong Kong Polytechnic University
php

18

19 ผู้บรรยายห้องสมุด

20 ห้องสมุดรัฐบาล จุดเด่น - มีห้องสำหรับถ่ายเอกสารแบบถ่ายเอกสารด้วยตนเอง
- จัดทำดรรชนี ทุกชื่อเรื่อง ประมาณ ชื่อ - มีฐานข้อมูลกว่า 600 ฐาน

21 University of Hong Kong Library

22

23 ผู้บรรยายห้องสมุด

24 ห้องสมุด Hong Kong จุดเด่น
- ทางเข้า - ออก ไม่มีเจ้าหน้าที่ และ ไม่มีการควบคุมการใช้บัตร ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก - มีเครื่องถ่ายเอกสารแบบถ่ายเอกสารด้วยตนเอง - มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ ให้บริการชั้น 1 แบบครบวงจร - มีศูนย์ให้คำปรึกษา - มีโซนนอกอาคาร ชั้นบน สำหรับ coffee break - มีเครื่องยืมและคืนด้วยตนเอง พร้อมผู้ใช้บริการตรวจสอบผ่าน

25 การแบ่งพื้นที่ให้บริการ
Red Zone : พื้นที่ปลอดเสียง ผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่นี้ จะต้องเงียบ ห้ามส่งเสียงดัง และสามารถนำน้ำเข้าไปดื่มได้อย่างเดียว Yellow Zone : พื้นที่นี้ผู้ใช้บริการต้องรักษาความเงียบ เช่นกัน แต่สามารถนำน้ำและเครื่องดื่มเข้าไปได้ Green Zone : เป็นพื้นที่อิสระนำน้ำ เครื่องดื่ม เข้าไปได้ มี บริการตู้ขนม / เครื่องดื่ม มีมุมคอมพิวเตอร์ มีห้องประชุมกลุ่ม ซึ่ง สามารถประชุม อภิปราย ถกเถียงกันได้ ในห้องประชุมมีอุปกรณ์พร้อม มีห้องนั่งอ่านหนังสือ ติววิชาต่างๆ เป็นห้องนั่งกับพื้น มีหมอน – เบาะ วางไว้ เป็นมุมสบายๆ

26 ข้อสังเกตในการศึกษาดูงาน
บรรณารักษ์พาชม พูดภาษาอังกฤษเก่ง คล่องแคล่ว การแต่งกายสุภาพ การพาชมในห้องสมุด จะเคารพผู้ใช้บริการ คือ ไม่ส่งเสียงดัง หรือ รบกวน ผู้ใช้ ขณะพาชม ทำให้ผู้เยี่ยมชม ต้องเคารพสิทธิตาม การพาชมบางทีจะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือ หากให้ถ่ายรูปได้ ห้ามใช้ flash เพราะจะรบกวนสมาธิผู้ใช้บริการ และ ห้ามถ่ายรูปผู้ใช้บริการแบบ เจาะจง การพาชมจะรักษาเวลา และ พาชมเฉพาะที่ให้บริการ แต่ไม่มีเวลาซักถาม มากนัก

27 ภาพตัวอย่างห้องสมุดต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt การทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด ณ ประเทศฮ่องกง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google