งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลาวทักทายกันด้วยคำว่า “สบายดี” พร้อมกับยิ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลาวทักทายกันด้วยคำว่า “สบายดี” พร้อมกับยิ้ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลาวทักทายกันด้วยคำว่า “สบายดี” พร้อมกับยิ้ม
แต่การแตะเนื้อต้องตัวกันไม่นิยมทำ การพนมมือ เป็นประเพณีการทักทายของชาวลาว

2 การใช้เท้าทำอย่างอื่นนอกจากการเดินและเล่นกีฬาแล้ว
ถือเป็นเรื่องหยาบคายมาก สำหรับชาวลาวถือว่าเท้าเป็นส่วนที่ต่ำ การใช้มือจับศีรษะของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ไม่สุภาพอย่างมาก

3 การตะโกนเสียงดังหรือพูดเสียงดังเป็นการไม่สุภาพ
เพราะชาวลาวเป็นคนพูดจานุ่มนวล นักท่องเที่ยวควรการแต่งกายให้สะอาด และเรียบร้อย

4 การเปลือยกายในที่สาธารณะนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
การที่จะเข้าบ้านเรือน ควรถอดรองเท้าทุกครั้งเพราะชาวลาว ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

5 การที่จะถ่ายรูปควรขออนุญาตเจ้าตัวก่อน ว่ายินดีหรือไม่
สถานที่สาธารณะไม่ควรกอดและจูบกัน “โปรดรอบคอบ”

6 การเดินผ่านคนที่นั่งอยู่ควรที่จะค้อมตัวลง เพราะเท้าเป็นของ “ต่ำ”
และจะต้องไม่เดินข้ามคนที่นั่งอยู่อย่างเด็ดขาด การแจกของฝากแก่เด็กๆ เป็นการส่งเสริมให้มีการขอ

7 การอุดหนุนซื้อหรือลองรับประทานอาหารของชาวลาว
เป็นการช่วยเหลือธุรกิจและการเกษตรของท้องถิ่น “กรุณา” แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และแสดงความนอบน้อม ในขณะที่อยู่ในวัดต่างๆ และขณะที่ถ่ายรูป

8 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งของ ไม่ควรเข้าไปหรือจับต้อง
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต พระสงฆ์เป็นที่เคารพบูชา สตรีไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวพระ หรือ จีวร

9 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนชาวลาว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า
ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขว้างสิ่งของ ให้สกปรก!!! เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนชาวลาว โปรดช่วยกันพิทักษ์รักษาสัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ โดยการไม่ซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า

10 สนับสนุน โดยการซื้องานฝีมือท้องถิ่นที่ดีและมีคุณภาพของชาวลาว
สิ่งเสพติดผิดกฎหมาย มีโทษต่อตัวเองและ สังคมชาวลาวด้วย

11 สิ่งที่พึงระวัง ระวังการล้อเลียนทางภาษา
อย่าทำตัวเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ ศึกษาสถานที่จะไปอย่างรอบคอบ หลีกเลี่ยงการซักถาม เรื่องการเมือง การ วิจารณ์พรรคฯ อย่าเปรียบเทียบความต่างทางวัฒนธรรม

12


ดาวน์โหลด ppt ลาวทักทายกันด้วยคำว่า “สบายดี” พร้อมกับยิ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google