งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QA patient safety ภาควิชาจักษุวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QA patient safety ภาควิชาจักษุวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QA patient safety ภาควิชาจักษุวิทยา

2 วิสัยทัศน์ 2550 เป็นศูนย์กลางและผู้นำทางวิชาการด้านการเรียนการสอนการบริการและการวิจัยทางจักษุวิทยา

3 พันธกิจ 1. ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านและบุคลากรทางการแพทย์ ด้านจักษุวิทยา ให้มีคุณภาพและคุณธรรม 2. ให้บริการทางจักษุวิทยา ที่มีคุณภาพและเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ในภาคใต้ 3. ผลิตงานวิจัยทางจักษุวิทยาที่มีคุณภาพและสามารถประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาในภาคใต้ 4. ชี้นำสังคมในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพทางจักษุวิทยา

4 นำเสนอ 2 เรื่อง Time out machine Cataract complication management

5 Time out machine หลักการและเหตุผล แม้จะได้รับการ time out patient แต่เครื่องมืออาจใช้การไม่ได้ กล้องผ่าตัด เครื่องมือผ่าตัด เช่นเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก เครื่องมือผ่าตัดวุ้นตา ความเสี่ยง คนไข้อาจได้รับการฉีดยาชาเฉพาะที่แล้ว แต่ผ่าตัดไม่ได้เพราะเครื่องมือไม่พร้อม

6 ความเสี่ยง หากมีไฟฟ้าตกขณะผ่าตัด อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้
Time out machine หลักการและเหตุผล มีไฟฟ้าตกเป็นระยะแม้จะมีไฟฉุกเฉินก็มิอาจรับรองความปลอดภัย ขณะผ่าตัดหากมีไฟตกแม้ 1-2 วินาทีก็อาจเกิดปัญหาได้ Not uncommon Surgical complication risk ความเสี่ยง หากมีไฟฟ้าตกขณะผ่าตัด อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้

7 ภาวะแทรกซ้อนที่เคยมีการบันทึกไว้
Electrical shut down หลักการและเหตุผล ภาวะแทรกซ้อนที่เคยมีการบันทึกไว้ ไฟฟ้าตกขณะผ่าตัดต้อกระจก vitreous loss delayed operation time change prognosis

8 2. พยาบาลถอดปลั๊กสายไฟหลุดขณะผ่าตัดจอประสาทตา
Electrical shut down 2. พยาบาลถอดปลั๊กสายไฟหลุดขณะผ่าตัดจอประสาทตา

9 Electrical shut down

10 เหตุการณ์สายไฟหลุด

11 Electrical shut down w/o stabilizer w stabilizer

12 PDCA ต่อมาได้รับรายงานว่า stabilizer ไม่ทำงานเมื่อไฟดับ
ซื้อ stabilizer โดยใช้ specification ตามคำแนะนำของจนท. ศูนย์ซ่อมบำรุง ต่อมาได้รับรายงานว่า stabilizer ไม่ทำงานเมื่อไฟดับ

13

14 PDCA ประชุมร่วมกับ จนท. ศูนย์ซ่อมบำรุง

15 ความจริง หากชาร์จไฟตอนเช้า 1 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด อาจไม่มีไฟพอการสำรองเลย
ถึงแม้ชาร์จเครื่อง stabilizer ตลอดทั้งคืน ก็เก็บไฟไว้ได้แค่ 5-15 นาที

16 Guideline time out machine
ให้เสียบสาย stabilizer และเปิด on ไว้ตลอด แม้เวลากลางคืน ไม่ให้ต่อไฟอื่นกับ stabilizer วาง stabilizer ให้ใกล้กับเครื่องมือให้มากที่สุด เพื่อป้องกันคนเตะสายไฟหลุด Time out machine ก่อน time out patient รายแรก ตรวจสอบความสามารถในการสำรองไฟของ stabilizer ทุก 1 เดือน เปลี่ยน stabilizer เมื่อความสามารถในการสำรองไฟน้อยกว่า 3 นาที

17

18 หลังจากเริ่ม time out machine ยังไม่พบเหตุการณ์ไฟดับหรือสายไฟหลุด

19 To be continued……….

20 Cataract complication management
หลักการและเหตุผล การผ่าตัดต้อกระจกเป็นหัตถการที่ทำบ่อย ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอาจก่อให้เกิด ความสามารถในการมองเห็นที่ลดลง ภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมา เช่น ม่านตาอักเสบ จอประสาทตาลอก จุดรับภาพบวมน้ำ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

21 เดิมไม่ได้รายงานให้ภาควิชาหรือโรงพยาบาล
ต่อมาถึงมีการรายงานเข้าภาควิชาและโรงพยาบาล แบบรายงานไปโรงพยาบาล (ชุดเดิม) เน้นรับทราบข้อมูลและหาทางแก้ปัญหา ปัญหายังคงอยู่

22 PDCA เดิมรายงานเป็น incidence report เปลี่ยนเป็น prevalence
ให้อัด VDO ไว้ทุกราย เน้นพัฒนาทักษะและป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยให้แพทย์ได้มีการวิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ และมีการติดตามผลการรักษาหลังเกิดภาวะแทรกซ้อน แบบรายงานอุบัติการณ์ผ่าตัดต้อกระจกชุดใหม่

23 มติรายงานอุบัติการณ์

24 อุบัติการณ์ (ม.ค.-มี.ค.50) VA

25 Benchmark? JCRS BJO JMAT

26 ข้อควรคำนึง การดูแลกำกับภาวะแทรกซ้อนเป็นเรื่องค่อนข้าง sensitive
ผู้ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ไม่อยากรายงาน แต่ต้องรายงาน ผู้ดูแลกำกับ ไม่อยากตรวจสอบ แต่ต้องตรวจสอบ

27 กิจกรรมที่สอดประสานกันของภาควิชา
รายงานอุบัติการณ์ เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร มีวิธีป้องกันได้อย่างไร ทบทวน VDO ร่วมกับอาจารย์ Surgical club 12 ครั้ง/ปี Morbidity report 2 ครั้ง/ปี Ethic 2 ครั้ง/ปี Workshop microsurgery 1 ครั้ง/ปี

28 Thank you for your attention
To be continued …………… Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt QA patient safety ภาควิชาจักษุวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google