งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่รับผิดชอบของ นสค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่รับผิดชอบของ นสค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พื้นที่รับผิดชอบของ นสค.
DM HT ผู้สูงอายุ เด็ก 0-5 ปี หญิงตั้งครรภ์ พิการ

3 กรอบความคิด “การหนุนเสริมจาก รพช./รพท./รพศ.”
บริการทุติ/ตติ คุณภาพประเทศ เติมความรู้ให้ Fam.D. ทุกอำเภอ หนุนเสริม รพสต. ทั้งจังหวัด ภารกิจ รพช.รพท.รพศ. นสค ปฐมภูมิเขตเมือง ปชช. เข้าถึงบริการ 100% ส่งต่อเอื้ออาทร ดูแล ปชช. ที่บ้าน ประสาน อปท. หนุนเสริม รพสต. ทั้งอำเภอ เติมคนเต็ม 1: 1,250 สร้าง นสค.เขตตำบล กองทุน อารมณ์ปฐมภูมิ มีแพทย์เป็นที่ปรึกษา1:12:15,000 ผลิต นศ.แพทย์ คุณภาพ มาตรฐานทุติ/ตติ

4 นสค หุ้นส่วน อปท. กองทุนสุขภาพ พัฒนา พท.ครบวงจร กล้าตัดสินใจ
กล้ารับผิดชอบ เจ้าภาพร่วมปัญหาสุขภาพ กล้าเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำ มิตร อสม. สร้างสุขภาพ ที่พัก กำลังใจ นสค ตำแหน่ง 5 ทักษะ ค่าตอบแทน ประสานงาน รักษาเบื้องต้น (NP) Counsellor เปลี่ยนพฤติกรรม ระบาดวิทยา (SRRT) ญาติ ประชาชน 1:1,250 แนะนำ 3 ตัวช่วย ดูแล มอ.ไซด์ N.Book โทรศัพท์ รักษา ส่งต่อ แพทย์ เป็นที่ปรึกษา 12:1 4

5 9

6 คำนิยาม/ความหมาย นักสุขภาพครอบครัว (นสค.) หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ที่ดูแลประชาชนเสมือนญาติคนหนึ่งในครอบครัว

7 นักสุขภาพครอบครัวคือใคร?
พยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ ทันตาภิบาล พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย

8 คุณลักษณะสำคัญของ นสค.
นับญาติกับประชาชน อดทนประสานงาน กล้าหาญเป็นเจ้าภาพ ขจัดภัยอุปสรรค พิทักษ์แนวทางธรรม ลึกล้ำต่อเนื่องยาวนาน

9 บทบาท ๕ เสือปฐมภูมิ เสือระบาดวิทยา และ IT เสือปรึกษาปัญหาสุขภาพ
เสือเวชปฏิบัติครอบครัว เสือยุทธศาสตร์ เสือระบาดวิทยา และ IT เสือปรึกษาปัญหาสุขภาพ เสือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

10 รับผิดชอบประชาชนชัดเจน ดูแลทุกมิติด้านสุขภาพ
นักสุขภาพครอบครัว รับผิดชอบประชาชนชัดเจน 1:1250 เป็นสมาชิกคงที่ถาวร ดูแลทุกมิติด้านสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่รับผิดชอบของ นสค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google