งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ขั้นตอนการเบิกเงิน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

2 1. การส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อขอเบิกเงิน. 1
1. การส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อขอเบิกเงิน 1.1 ขอแบบฟอร์มใบเบิกเงินได้ที่ธุรการ ภาควิชาฯ 1.2 นำแบบฟอร์มใบเบิกเงินปะหน้าใบเสร็จ และต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นอนุมัติก่อนทุกครั้ง แล้วส่งที่ธุรการภาควิชาฯ เจ้าหน้าที่จะมอบ แบบรับเงิน เป็นหลักฐานในการรับเงินของนักศึกษาตามวันที่ระบุไว้

3 2. การเบิกเงิน นำแบบรับเงินมาติดต่อขอรับเงินได้ทุกวันพุธ (ตามที่ได้ระบุไว้ในใบรับเงิน) 2.2 เบิกเงินได้ทุกวันพุธ โดยมีเงื่อนไขว่า ส่งใบเบิก จันทร์ – พุธ รับเงินอีก 2 สัปดาห์ถัดไป เช่น (ส่งใบเบิกวันจันทร์ที่ 13 – พุธที่ 15 ก.ค จะรับเงินได้ในวันพุธที่ 29 ก.ค. 52)

4 - ส่งใบเบิกได้ทุกวันและเวลาทำการ
- ส่งใบเบิกได้ทุกวันและเวลาทำการ รับเงินอีก 2 สัปดาห์ถัดไป (รับเงินทุกวันพุธเท่านั้น) หมายเหตุ ในการซื้อสินค้าทุกครั้ง ถ้าร้านใดสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ได้ ก็ขอให้นักศึกษาบอกทางร้านให้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ด้วย

5 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบขอเบิกเงิน และใบรับเงิน

6 ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบเบิกเงิน
อ.เซ็นก่อนนำส่ง กลับ

7 ตัวอย่าง แบบรับเงิน กลับ

8 ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที่สามารถนำมาเบิกได้
บิลเงินสดในกรณีที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม บิลเงินสดในกรณีที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ ใบเสร็จรับเงินรวมกับใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินแยกกันระหว่างใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

9 บิลเงินสดในกรณี ที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
1 2 บิลเงินสดในกรณี ที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ชื่อที่อยู่ร้าน 3 4 สิ่งที่นักศึกษาควรสังเกตทุกครั้ง ต้องมีชื่อร้านและที่ตั้งร้านชัดเจน (หมายเลข 1) ต้องระบุเล่มที่และเลขที่ด้วย (หมายเลข 2) นามผู้ซื้อต้องระบุดังตัวอย่าง (หมายเลข 3) จะต้องรายละเอียดการซื้อสินค้าให้ครบถ้วน (หมายเลข 4) จะต้องลงนามผู้รับเงินด้วยทุกครั้ง (หมายเลข 5) 5

10 บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี
ข้อสังเกต หากเป็นบิลเงินสดแบบ “บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี” นั้นให้นักศึกษาสังเกตหลักเกณฑ์การเขียนบิลจะคล้าย ๆ กันกับบิลเงินสดชนิดธรรมดา ที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้า แต่จะเพิ่มในส่วนของการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ด้วย ชื่อที่อยู่ร้าน จะต้องมีการคิด Vat 7%

11 ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ

12 ใบเสร็จรับเงินและ ใบกำกับภาษี
ชื่อที่อยู่ร้าน ใบเสร็จรับเงินและ ใบกำกับภาษี

13 ใบเสร็จรับเงินแยกกันระหว่างใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
ชื่อที่อยู่ร้าน ชื่อที่อยู่ร้าน 1 2

14 ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ถูกต้อง
สำเนาบิลเงินสด ใบส่งของ ใบจัดของ

15  สำเนาบิลเงินสด ทุกกรณี
ใช้เบิกไม่ได้ นะค่ะ!!

16 สังเกตดูดี ๆ นะคะ หากระบุว่า ”ใบส่งของ” ไม่สามารถนำมาเบิกได้
 ใบส่งของ สังเกตดูดี ๆ นะคะ หากระบุว่า ”ใบส่งของ” ไม่สามารถนำมาเบิกได้

17  ใบจัดของ

18 การลงนามชื่อผู้ซื้อให้ระบุดังนี้ค่ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

19 The End


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google