งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย โดย นาย กรวิท นิลกิจ

2 เสริมสร้างร่างกาย การออกกำลังกาย
 เสริมสร้างร่างกาย การออกกำลังกาย การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี และมีจิตใจที่ แจ่มใส ดังนั้น เราจึงควรออกกำลังกายเป็นประจำการออกกำลังกายทำให้หลายวิธี เช่น วิ่งเล่นกลางสนาม เล่นกีฬาต่าง ๆ ทำงานบ้านที่ต้องออกแรง เป็นต้น

3 อารมณ์ของเรา ในแต่ละวันคนเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น และเราก็จะแสดงออกมาในเหตุการณ์ที่ต่าง ๆ กันเรามีความสุขเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่ชอบหรือสนุกสนาน เช่น เล่น กิน ดูโทรทัศน์ เป็นต้น เมื่อเรามีความสุข เราก็จะยิ้ม หัวเราะ หรือร้องเพลง แต่เมื่อเราถูกขัดใจหรือไม่พอใจสิ่งใด เราก็จะโกรธ หรือเมื่อเราเสียใจเราก็จะร้องไห้

4 เข้าใจตนเอง คนเราแต่ละคนมีลักษณะ รูปร่าง หน้าตา และพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น บางคนอ้วน แต่บางคนผอม หรือบางคนเรียนเก่ง แต่บางคนเรียนไม่เก่ง หรือบางคนร้องเพลงไพเราะ บางคนร้องเพลงไม่ไพเราะ เป็นต้น เราทุกคนต่างมีจุดดีและจุดด้อย การเสริมสร้างจุดดีให้ดีตลอดไปเชื่อฟังพ่อแม่ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รักษาความสะอาดของร่างกาย เลือกกินอาหารมีประโยชน์ แล้วปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของตนเอง เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงว่าเรารักตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง นอกจากนี้เราไม่ควรนำจุดด้อยของผู้อื่นล้อเลียน แต่ควรมองดูจุดดีของผู้อื่นแล้วกล่าวชมเชยกัน จะยิ่งทำให้เรามีคุณค่าและทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

5 ตัวของฉัน  อวัยวะแต่ละส่วนมีความสำคัญและหน้าที่ต่างกัน เราจึงควรรู้จักอวัยวะต่าง ๆ เพื่อที่เราจะได้ดูแลอวัยวะของเราให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ เพราะถ้าหากเราละเลยให้อวัยวะเหล่านี้สกปรก จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย และเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยได้

6 เราจะโต ร่างกายของเราทุกคนที่การเจริญเติบโตตามวัย ตั้งแต่วัยทารกวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ตามลำดับ ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายอย่าง เช่น ต้องหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปต้องกินอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำที่สะอาด ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอและต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google