งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี
ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อ ด.ญ. วรัชยา บัวผุย เลขที่ 43 ม.1/10 ชื่อสมาชิกกลุ่ม ยิ้ม ด.ช. ปองพล เสือโรจน์ เลขที่ 32 ม.1/10 ด.ช. ปณิธาณ วงค์เจริญวุฒิ เลขที่ 27 ม.1/10 ด.ญ. ชนัญญา เกตุผึ้ง เลขที่ 11 ม.1/10 ด.ญ. สิริกานต์ เลาหไทมงคล เลขที่ 46 ม.1/10 ด.ญ. วรัชยา บัวผุย เลขที่ 43 ม.1/10

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ คนที่1 อยู่ในเกณฑ์ผอม ไม่รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ คนที่2 อยู่ในเกณฑ์สมส่วน รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ คนที่3 อยู่ในเกณฑ์ท้วม รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และขนม คนที่4 อยู่ในเกณฑ์สมส่วน รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ คนที่5อยู่ในเกณฑ์ท้วม รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และขนม วัตถุประสงค์ 1.เพื่อวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 2.เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 3.เพื่อศึกษาวิธีการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย 4.เพื่อควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5.เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
*การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น -ภาวะการณ์เจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่น *แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย ระบบทุกระบบของร่างกายมีการทำงานประสานกันอย่างเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัย *อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ *วิธีการดูแลน้ำหนักตัวเอง คอยออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ประโยชน์ และคอยชั่งน้ำหนัก *วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกาย การส่งเสริมระบบหมุนเวียนของเลือด เป็นต้น

4 กิจกรรม ระยะเวลา ว/ด/ป ว /ด /ป เก่งจังกินผักได้ 28/11/55 30/11/55
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา ว/ด/ป ว /ด /ป เก่งจังกินผักได้ 28/11/55 30/11/55 4/12/55 15/12/55 18/12/55 23/12/55 8/1/56 กินเท่าไรใช้ให้หมด การออกกำลังกาย

5 น้ำหนัก/ส่วนสูง ครั้งที่ / ว/ด/ป
บทที่4 ผลการดำเนินงาน ชื่อสมาชิก นน./สส. น้ำหนัก/ส่วนสูง ครั้งที่ / ว/ด/ป 1 2 3 4 5 6 7 8 เจมส์ 51/157 50/168 51/167 51/168 51/1568 ว่าน 50/156 49/166 48/166 48/167 จาจา 56/164 55/164 54/164 แบมบู 50/162 49/163 48/162 ปาปัว 59/164 58/164 28/164 57/164 ชื่อ/สกุล น้ำหนัก ส่วนสูง อ่อนตัว ดันพื้น1นาที ลุกนั่ง1นาที เดิน/วิ่ง800เมตร 1 2 ด.ช. ปองพล เสือโรจน์ 51 50 157 158 5 6 15 17 19 5.89 5.21 ด.ช. ปณิธาณ วงค์เจริญวุฒิ 156 166 8 9 18 20 6.97 5.82 ด.ญ. ชนัญญา เกตุผึ้ง 56 55 164 21 22 5.48 5.12 ด.ญ. สิริกานต์ เลาหไทมงคล 49 162 10 11 4.89 4.35 ด.ญ. วรัชยา บัวผุย 59 58 7 5.78 5.23

6 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน
สำเร็จ ไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนก็เพิ่มหรือลดก็ทำกันได้ทุกคนไม่ว่าจะ -ออกกำลังกาย -รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ -กินอาหารที่มีประโยชน์ -และคอยชั่งน้ำหนักตัวเองทุกวัน -ไม่กินขนมคบเคียว

7 สรุป/บรรณานุกรม สรุป การเจริญเติบโตของแต่ละคนมีการพัฒนาขึ้นและเท่าเดิมจากคนอ้วนก็ลดลง จากคนผอมก็เพิ่มขึ้น ทุกคนมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน บรรณานุกรม sites.google.com trueplookpanya.com Thedentistclinic.com Jordanpe.wordpress.com


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google