งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และ การปฏิบัติตนให้เหมาะสม กับพัฒนาการทางด้านร่างกาย พลศึกษาและสุขศึกษา ป.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และ การปฏิบัติตนให้เหมาะสม กับพัฒนาการทางด้านร่างกาย พลศึกษาและสุขศึกษา ป.4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และ การปฏิบัติตนให้เหมาะสม กับพัฒนาการทางด้านร่างกาย
พลศึกษาและสุขศึกษา ป.4

2 การเจริญเติบโต และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
เพศชาย เพศหญิง - มีขนหน้าแข้ง - ไหล่กว้าง - เสียงห้าว - มีหนวดเครา ความแตก ต่างระหว่าง เพศชาย และเพศ หญิง - ทรวงอกโตขึ้น - มีประจำเดือน - สะโพกผายออก - เสียงเล็กแหลม

3 พัฒนาการทางด้านเพศชาย
ฟันแท้เริ่มขึ้น แทนที่ฟันน้ำนม น้ำหนักและ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น มีสิวขึ้นที่ใบหน้า พัฒนาการ ทางด้าน ร่างกาย เพศชาย หัวไหล่กว้างขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรง เสียงแหบห้าว แขนขายาว มือและเท้าใหญ่ขึ้น

4 พัฒนาการทางด้านเพหญิง
แขนขายาว มือและเท้าใหญ่ขึ้น พัฒนาการ ทางด้านร่างกาย เพศหญิง เสียงเล็กแหลม มีสิวขึ้นที่ใบหน้า สะโพกผายออก หน้าอก โตขึ้น เอวเล็กลง น้ำหนักและส่วนสูง เพิ่มขึ้น ฟันแท้เริ่มขึ้น แทนที่ฟันน้ำนม

5 เรื่อง การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย
เรื่อง การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสวมใส่ เสื้อผ้าที่สะอาด รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพียงพอต่อร่างกาย นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับ เพศและวัยอย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัติตนที่ เหมาะสมกับ พัฒนาการทาง ด้านร่างกาย

6 เรื่อง พัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์
สนใจกับความรู้สึกของผู้อื่น โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน อารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายแต่ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี พัฒนาการทางด้าน จิตใจและอารมณ์ เริ่มสนใจเพศตรงข้าม อยากเป็นตัวของตัวเอง สนใจตนเองมากขึ้น รักสวยรักงาม ต้องการได้รับการยกย่อง แต่ไม่ชอบการเปรียบเทียบ ชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อน ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม

7 พัฒนาการทางด้าน จิตใจและอารมณ์
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เก็บความรู้สึกไม่ดี ไว้ภายใน ฝึกความอดทนรู้จัก ควบคุมอารมณ์ตนเอง การปฏิบัติตนที่ เหมาะสมกับ พัฒนาการทางด้าน จิตใจและอารมณ์ และอารมณ์ เมื่อมีปัญหาด้านจิตใจ ควรปรึกษาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ยอมรับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ทำตัวให้เป็นที่รักของเพื่อน และทุกคนในครอบครัว หางานอดิเรกทำหรือเล่น ร่วมกับเพื่อนอายุใกล้เคียงกัน


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และ การปฏิบัติตนให้เหมาะสม กับพัฒนาการทางด้านร่างกาย พลศึกษาและสุขศึกษา ป.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google