งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศ

2 พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
1. การมีพฤติกรรมทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศของตน 2. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในวิธีปฏิบัติทางเพศ 3. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในการเลือกคู่เพื่อมีความสัมพันธ์ ทางเพศ 4. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในปริมาณและความรุนแรงของ ความต้องการทางเพศ

3 ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
1. การมีพฤติกรรมทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศของตน การมีความสุขทางเพศจากการได้แต่งตัวเป็นเพศตรงข้าม - ลักเพศ - มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ - ไม่แปลงเพศ การมีพฤติกรรมความต้องการ เปลี่ยนแปลงเพศ - นิยมแปลงเพศ - มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ - ต้องการใช้ชีวิตคู่แบบสามี-ภรรยา - พบมากในเพศชาย

4 ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
1. การมีพฤติกรรมทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศของตน การมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ - รักร่วมเพศในชาย เรียกว่า “เกย์” เกย์ควีน เกย์คิง - รักร่วมเพศในหญิง เรียกว่า “เลสเบี้ยน” ทอม ดี้ -รักร่วมเพศในชาย-หญิง เรียกว่า “ไบเซ็กชวล”

5 ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
2. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในวิธีปฏิบัติทางเพศ ถ้ำมอง ชอบแอบดู แอบถ่าย ผู้อื่นเปลือยกาย ชอบอวดอวัยวะเพศ การทำอนาจารเด็ก เบียดเสียด ถูไถ ซาดิสม์

6 ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
2. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในวิธีปฏิบัติทางเพศ เพศร่วมสายเลือด เพศกับวัตถุ ตัณหาจัด พูดจาลามก และเซ็กส์โฟน การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยครั้ง

7 ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
3. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในการเลือกคู่เพื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศ การมีความต้องการทางเพศกับเด็ก การมีความต้องการทางเพศกับคนสูงอายุ การมีความต้องการทางเพศกับสัตว์ การมีความต้องการทางเพศกับศพ การมีความต้องการทางเพศกับผู้ร่วมสายโลหิต การชอบแลกเปลี่ยนคู่นอน หรือเซ็กส์หมู่ การมีความสุขทางเพศกับวัตถุสิ่งของของเพศตรงข้าม

8 ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
4. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในปริมาณและความรุนแรงของความ ต้องการทางเพศ การมีความต้องการทางเพศ สูงกว่าปกติ การสำส่อนทางเพศและโสเภณี การข่มขืนกระทำชำเรา การล่อลวงให้ผู้อื่นมีความสัมพันธ์ ทางเพศกับตน การชอบนอกใจสามีหรือภรรยา

9 สาเหตุของการเบี่ยงเบนทางเพศ
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว - การปลูกฝังค่านิยมทางเพศ การแต่งกาย - การขาดความอบอุ่น และสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว การมีบุคลิกภาพแปรปรวนมาจากจิตใต้สำนึกของตนเอง - คิดว่ามีปมด้อยเรื่องหน้าตา และความสามารถทางเพศ การรู้สึกเก็บกดทางเพศ - ค่านิยม ทัศนคติ ประเพณีวัฒนธรรม - มีประสบการณ์เรียนรู้เรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม

10 สาเหตุของการเบี่ยงเบนทางเพศ
สภาพแวดล้อม สิ่งยั่วยุต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ - สื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสม - การอาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม - การถูกลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อทำกิจกรรมทางเพศในวัยเด็ก - การเห็นพ่อ แม่มีเพศสัมพันธ์กัน การเลียนแบบพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเบี่ยงเบนทางเพศ - การได้รับการยอมรับของการแสดงออกของผู้เบี่ยงเบนทางเพศ ที่ได้รับการยอมรับของสังคม

11 ปัจจัยของการเบี่ยงเบนทางเพศ
ปัจจัยทางด้านร่างกาย - เด็กที่คลอดออกมามีอวัยวะเพศผิดปกติ ปัจจัยทางด้านจิตใจ เกิดจากความผิดพลาดในการพัฒนาบุคลิกภาพ ในวัยเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 3-6 ปี และช่วงวัยรุ่นตอนต้น เช่น การอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องในเรื่องทางเพศ

12 ผลกระทบของพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศในวัยรุ่น
ผลกระทบต่อตนเอง - หากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการทางเพศ จะทำให้มีผลเสีย ต่อสุขภาพร่างกาย ผลกระทบต่อครอบครัว - สมาชิกในครอบครัวไม่ยอมรับ ส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว ตามมา ผลกระทบต่อสังคม - หากสังคมไม่ยอมรับ ทำให้ไม่สามารถแสดงบทบาทได้อย่าง เต็มที่ ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ในการ พัฒนาประเทศ - พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ บางลักษณะขัดต่อศีลธรรม ทำให้ เกิดความเสื่อมของสังคมได้


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google