งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)
โดย นางสาว สุพัตรา การะเกตุ รหัสนิสิต

2 บทนำ ในปัจจุบันจำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นกว่าใน อดีต มีแนวโน้มจะเกิดความถดถอยของสมรรถภาพ ทางกายง่ายกว่าในวัยอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากพยาธิ สภาพต่างๆ ของหลายระบบที่พบในผู้สูงอายุนั้นมักเป็น ภาวะเรื้อรัง และเมื่อเจ็บป่วย ต้องนอนโรงพยาบาล ด้วยโรคเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็น สิ่งสำคัญในผู้สูงอายุ

3 ลักษณะการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุ
การเดิน การวิ่งเหยาะๆ การถีบจักรยาน การเต้นแอโรบิค การว่ายน้ำ ระยะเวลาที่เหมาะในการออกกำลังกาย ระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง อย่างน้อยที่สุด 15 นาที ถ้าจะให้ดีที่สุดควรใช้เวลาประมาณ 30 นาที

4 ข้อควรระวัง ข้อจำกัด และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
ให้เริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆ ควรมีระยะอุ่นเครื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ระยะผ่อนคลายเพื่อคืนสู่สภาวะปกติ ควรรู้จักอาการที่บ่งบอกว่าออกกำลังกายหนักเกินไป ไม่อาบน้ำทันทีหลังออกกำลังกาย เลี่ยงการออกกำลังกายชนิดที่ต้องกลั้นหายใจ เนื่องจาก จะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงได้ เป็นไข้ ไม่สบาย ไม่ควรออกกำลังกาย

5 สรุป เริ่มทำจากน้อยไปมาก ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
การออกกำลังกายเป็นสิ่งดี ให้ประโยชน์มากมาย ถ้าทำได้ถูกวิธี แม้ ในผู้สูงอายุก็อาจกระทำได้ และให้ประโยชน์มากเช่นกัน อาจสรุป หลักการออกกำลังกายในผู้สูงอายุได้ ดังต่อไปนี้ เริ่มทำจากน้อยไปมาก ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ทำอย่างถูกวิธี ทั้งขนาด ระยะเวลา และความถี่ของการออกกำลังกาย อย่าลืมระยะอุ่นเครื่องเมื่อจะเริ่มออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมร่างกาย ห้ามหยุดออกกำลังกายทันที อันตราย อาจเกิดภาวะหัวใจวายได้ ต้องมี ระยะผ่อนคลายเสมอ เลือกชนิดการออกกำลังให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้นั้น


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google