งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนรู้
อนามัยเจริญพันธุ์ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

2 อนามัยเจริญพันธุ์ หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจที่เป็นเกิดจากกระบวนการและหน้าที่ของการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งชายและหญิง ซึ่งทำให้มีชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข

3 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 1. การวางแผนครอบครัว
คู่สมรสควรกำหนดแผนการมีลูกเมื่อใด มีกี่คน เว้นระยะห่างกี่ปี ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

4 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 2. อนามัยแม่และเด็ก
การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้ตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

5 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
องค์ประกอบ มี ดังนี้ 3. โรคเอดส์ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ การสำส่อนทางเพศ เสพสารเสพติดเข้าเส้นเลือด เป็นต้น ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

6 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 4. มะเร็งระบบสืบพันธุ์
เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

7 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 5. โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์
เช่น โรคซิฟิลิส หนองใน โรคเริม ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

8 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 6. การแท้งและภาวะแทรกซ้อน
ผู้แท้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ ภาวะแทรกซ้อน เช่น การตกเลือด มดลูกติดเชื้อ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

9 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 7. ภาวการณ์มีบุตรยาก ฝ่ายชาย เช่น อสุจิไม่แข็งแรง
ฝ่ายหญิง เช่น ความผิดปกติของการตกไข่ , สภาพมดลูกไม่เหมาะสม ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

10 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
องค์ประกอบ มี ดังนี้ 8. เพศศึกษา การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ เรื่องเพศอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

11 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
องค์ประกอบ มี ดังนี้ 9. อนามัยวัยรุ่น เป็นการดูแลอนามัยส่วนบุคคล รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย ผักผ่อน การควบคุมอารมณ์ทางเพศ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

12 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 10. ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ
ต้องดูแลสุขภาพพิเศษ เพราะร่างกาย เสื่อมถอย ผู้หญิงจะหมดประจำเดือน เรียกว่าวัยทอง ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google