งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว รหัส อ. มัลทิกา ศิริพิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว รหัส อ. มัลทิกา ศิริพิศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว รหัส 765 412 อ. มัลทิกา ศิริพิศ
หลักการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว รหัส อ. มัลทิกา ศิริพิศ ขอบเขตการบรรยาย - ความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยว - ความสำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว - ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว

2 ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว
รศ.วรรณา วงษ์วานิช “ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรวมถึง สถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว รศ.บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา “ สิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว”

3 ศ. ดร. มนัส สุวรรณ “ พื้นที่ สิ่งของ กิจกรรม หรือมิติอื่นใดที่สามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว เช่นความสวยงามตามธรรมชาติ คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม”

4 ทรัพยากรการท่องเที่ยวหมายถึง
“สิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือน โดยอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะน้ำมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัส หรือจับต้องได้ หรือเป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ ได้ด้วยความรู้สึก และการได้มองเห็นก็ตาม โดยทรัพยากรทั้งหมดนั้นถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในด้านการจัดการท่องเที่ยว เป็นสำคัญ”

5 ความสำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทรัพยากรท่องเที่ยว “ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการท่องเที่ยว ” การท่องเที่ยวเกิดจากการเดินทาง จากจุดเริ่มต้น โดยใช้พาหนะในการเดินทาง ไปยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจ โดยตัวของจุดหมายปลายทาง(Destination)

6 ระบบการเดินทางและท่องเที่ยว (Tourism and Travel System )
Mode of transportation Destination Generating Region Social, environment, technology, political, law

7 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ทรัพยากรการท่องเที่ยว การอำนวยข่าวสาร สิ่งอำนวยความสะดวก

8 ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว
วัฒนธรรม เหตุการณ์พิเศษ บันเทิง ธรรมชาติ นันทนาการ

9 การแบ่งประเภทตามลักษณะคุณค่า และความสนใจ ของนักท่องเที่ยว
ทรัพยาการการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นเอง มีความน่าสนใจในตัวเอง ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ผลจากความศิวิไลซ์ของมนุษย์

10 การแบ่งตามลักษณะเดิมของทรัพยากรการท่องเที่ยว
Site Event Natural Resource Country Parks Festival of the country side Man-made Resources Historical monument and building Theatrical performance

11 งานกลุ่ม ครั้งที่ 1. จงหาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีลักษณะเด่นทีสุดและมีเฉพาะในประเทศไทย จงหาทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะเด่นของประเทศญี่ปุ่น จงหาประเพณีหรือเทศกาลที่เกิดขึ้นเพื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 เทศกาล จงหาเหตุการณ์สำคัญที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยได้ อย่างน้อย 3 เหตุการณ์ ท่านคิดว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทยมีความแตกต่างกับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศมาเลเชีย หรือไม่ อธิบาย จงหาตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย หากท่านเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ท่านจะให้ความสำคัญกับทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทใด หากท่านเป็นผู้ว่าททท. ท่านคิดว่าจุดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศไทยคือ ท่านคิดว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่โดดเด่นที่สุดคือ ประเภทใด


ดาวน์โหลด ppt หลักการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว รหัส อ. มัลทิกา ศิริพิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google