งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มานุษยวิทยาศึกษาคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มานุษยวิทยาศึกษาคืออะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มานุษยวิทยาศึกษาคืออะไร

2 Anthropos (Man,Human beings)
มานุษยวิทยาศึกษาคืออะไร Anthropos (Man,Human beings) Logos (To reason,to study) + ANTHROPOLOGY A story of mankind

3 ลักษณะวิชา มานุษยวิทยาจัดเป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ ศึกษามนุษย์เมื่ออยู่ในกลุ่มในสังคม ลักษณะเด่นของวิชา คือ -ศึกษามนุษย์จากทุกแง่ทุกมุม -ศึกษาลักษณะที่หลากหลาย แตกต่างกัน/หาแบบแผนที่คล้ายคลึงกัน/จัดแบ่งประเภท -ให้คำอธิบายว่าทำไมมนุษย์จึงต่างกัน ทำไมมนุษย์จึงเหมือนกัน -Diversity within unity อธิบายโดยวัฒนธรรม ซึ่งจัดเป็นหัวใจของการศึกษาทางมานุษยวิทยา

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 พัฒนาการรายวิชา - Herodotus บิดาแห่งประวัติศาสตร์ ยุค Renaissance
ยุคแห่งการสำรวจ ยุคจักรวรรดินิยม ยุคปัจจุบัน

14 พัฒนาการของวิชา - Herodotus บิดาแห่งประวัติศาสตร์ มีผู้จัดเป็นบิดาแห่งวิชามานุษยวิทยาด้วย เพราะสนใจเก็บข้อมูลและบันทึกเกี่ยวกับชนต่างเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ มาตั้งแต่สมัยกรีก

15 1. ยุค Renaissance ฟื้นฟูวิทยากรเริ่มรื้อฟื้นและสนใจ
ศิลปะวัฒนธรรม

16 2. ยุคสำรวจ คริสตศตวรรษที่ 16,17 ชาวยุโรปออกเดินทาง สำรวจดินแดนต่างๆ บันทึกวิถีชีวิต วัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ที่ได้เห็นข้อมูล เชิงพรรณา

17

18

19 3. ยุคอาณานิคม (จักรวรรดินยม) กลางคริสตศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ไม่สำรวจอย่างเดียวแต่เข้าไปตั้งหลักแหล่งด้วย มีปัญหากับคนพื้นเมือง ต้องการศึกษาเพื่อเอาข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการติดต่อค้าขาย เข้าควบคุมทางเศรษฐกิจและการเมือง จุดเริ่มต้นของ มานุษยวิทยา หาทางศึกษาอย่างเป็นระบบ เก็บข้อมูลลึกซึ้งขึ้น พยายามอธิบายมากกว่า พรรณนาหรือบรรยาย อย่างเดียว เน้นสังคมดั้งเดิม

20

21

22 4. ยุคปัจจุบัน ข้อมูลมากขึ้น มีทฤษฎี วิธีการศึกษาชัดเจน หลัง WWII หมดยุคอาณานิคม สังคมดั้งเดิม เปลี่ยนไป หันมาศึกษาสังคมสมัยใหม่ สังคมใกล้ตัวและสังคมของตัวเอง (ยุโรปและอเมริกา)มากขึ้น 5. อนาคต ยังคงมีอยู่ ตราบใดที่ยังมีสังคมที่แตกต่างกันอยู่ มานุษยวิทยาจะช่วยทำความเข้าใจคนต่างวัฒนธรรม ในสังคมสมัยใหม่ใช้ศึกษาวัฒนธรรมย่อย กลุ่มคนในสังคมเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt มานุษยวิทยาศึกษาคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google